Zmiany w statusie bezrobotnych

  Zmiany w statusie bezrobotnych

  Aleksandra Kos

  Echo Dnia Podkarpackie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Podkarpackie

  Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej formy pomocy z urzędu pracy, może stracić status osoby bezrobotnej nawet na dziewięć miesięcy.
  - Zmiany w ustawie pozwolą na wyeliminowanie osób, które nie są zainteresowane proponowanymi im formami pracy, czy też szkoleń. Przede wszystkim takich,

  - Zmiany w ustawie pozwolą na wyeliminowanie osób, które nie są zainteresowane proponowanymi im formami pracy, czy też szkoleń. Przede wszystkim takich, które chcą zyskać status osoby bezrobotnej tylko po to, aby posiadać ubezpieczenie zdrowotne - mówi Mirosława Burkowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

  Osoba, która straci status bezrobotnego, traci ubezpieczenie zdrowotne oraz możliwość udziału w szkoleniach, kursach i stażach, a także szansę na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

  Kiedy zarejestrowana w urzędzie pracy osoba może stracić status bezrobotnego? Przede wszystkim w przypadku, gdy nie przyjmie pracy zaoferowanej przez urząd pracy, odmówi poddania się badaniom lekarskim, nie podejmie się wykonywania prac społecznie użytecznych bądź też nie uda się na staż lub szkolenie, na jakie otrzymała skierowanie.

  Zgodnie z obowiązującą od 1 lutego bieżącego roku znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy utrata statusu osoby bezrobotnej może trwać od 120 do 270 dni, a więc od czterech do dziewięciu miesięcy. W przypadku, gdy bezrobotny odmówi po raz pierwszy na 120 dni, po drugiej odmowie na 180 dni, a trzeciej i kolejnych na 270 dni (liczbę odmów oblicza się od 1 lutego 2009 roku).
  Bezrobotny straci status osoby bezrobotnej także w przypadku przerwania proponowanej mu formy pomocy, na przykład stażu. W takim przypadku pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania stażu. A trwa - w zależności od tego, po raz który osoba zrezygnowała z proponowanej mu przez urząd pracy formy aktywizacji - również 120, 180 lub 270 dni.

  Ponadto bezrobotny niezdolny z powodu choroby na przykład do odbywania stażu bądź też szkolenia musi przedstawić w urzędzie pracy druk ZUS ZLA. Jeśli tego nie zrobi, z pierwszym dniem niezdolności do pracy straci status osoby bezrobotnej. To samo będzie dotyczyło bezrobotnych przebywających na zwolnieniu lekarskim na skutek choroby. Zaś osoba bezrobotna przebywająca na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 90 dni traci status bezrobotnej do czasu powrotu do zdrowia.

  Utraty statusu nie powoduje natomiast wynikający z pobytu bezrobotnego za granicą brak gotowości do pracy. Ale tylko wówczas, gdy sytuacja taka trwa krócej niż 10 dni, a bezrobotny powiadomi urząd pracy o swojej nieobecności w kraju.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo