Masz jeszcze pół roku, by zyskać ulgę podatkową...

  Masz jeszcze pół roku, by zyskać ulgę podatkową

  Materiał informacyjny Union Investment TFI

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Masz jeszcze pół roku, by zyskać ulgę podatkową
  Zostało sześć miesięcy, by zaoszczędzić nawet 1700 zł na podatku za 2018 r. Wpłaty na specjalne konto emerytalne pomniejszą kwotę, od której obliczany jest podatek. Pozwolą także zgromadzić niezbędną finansową rezerwę na przyszłość.
  Masz jeszcze pół roku, by zyskać ulgę podatkową  Zaledwie kilka tygodniu temu 25 milionów Polaków zakończyło przesyłanie rocznych zeznań podatkowych do urzędów skarbowych. Dla tych, którzy zapłacili wysokie podatki, szczególnie jeśli musieli dopłacić fiskusowi, było to raczej przykre doświadczenie. Obecnie przepisy nie pozwalają na uzyskanie zbyt wielu ulg.
  Odkładanie pieniędzy na konto emerytalne IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to prosty sposób, by zapłacić mniejszy podatek. Jak to zrobić?


  Ustawowo więc bez niespodzianek

  Konto emerytalne IKZE to rozwiązanie przygotowane przez ustawodawcę. Wszystkie instytucje finansowe prowadzące takie konta mają bardzo jasno określone wymogi, które muszą spełniać, żeby oferować konta emerytalne. Ma to służyć bezpieczeństwu oszczędzających. IKZE z definicji jest kontem emerytalnym, ale pieniądze które tam zgromadzimy wcale nie muszą czekać tak długo.

  Można je w dowolnym momencie wypłacić. Oszczędności wracają wtedy do właściciela wraz z zyskami, które wypracowały w międzyczasie. Niestety w kolejnym roku wraca również ulga podatkowa do fiskusa.

  Utrzymanie oszczędności do 65 roku życia pozwala na wypłacenie zgromadzonych pieniędzy i zysków bez podatku dochodowego i bez podatku Belki. Płacimy jedynie 10% podatek ryczałtowy.

  A jeśli oszczędzający nie doczeka emerytury – wtedy pieniądze są przekazywane wskazanym przez niego osobom. Nie wchodzą w masę spadkową, a otrzymać może je dowolna wyznaczona osoba, nie tylko ustawowi spadkobiercy.

  Kto i ile może zyskać?

  Ulga podatkowa od wpłat na IKZE w obecnym kształcie obowiązuje od 2014 r. W tym czasie ten kto wpłacał co roku na IKZE maksymalną kwotę odliczył już od podatku niemal 3500 zł. Rozliczający się według 32-procentowej skali podatku zyskali nawet 6150 zł!

  Z ulgi mogą skorzystać podatnicy wypełniający najpopularniejszy PIT-37, ale także osoby prowadzące działalność gospodarczą (PIT-36), rozliczający się według liniowej stawki 19-proc. (PIT-36L), a także rozliczający działalność ryczałtem (PIT-28).  Jak wpłacać na IKZE?

  Minimalny poziom wpłat na IKZE określa instytucja prowadząca rachunek. Może być to np. 100 zł. Nie ma wpłat obowiązkowych, np. co miesiąc. Oszczędzający wpłaca ile chce i kiedy może. np. co miesiąc w równych ratach lub jednorazowo, jeśli akurat mamy dodatkowy zastrzyk gotówki.
  Nawet jeśli nie myślisz jeszcze o emeryturze to z pewnością nie chcesz płacić więcej podatków niż to konieczne, prawda?
  A rezerwa finansowa dostępna w każdej chwili, a jednak oddzielona od pieniędzy na codzienne wydatki to podstawa bezpieczeństwa finansowego. Warto zacząć oszczędzać jak najszybciej, by skorzystać z ulgi za 2018 rok, a dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość. Zostało już tylko 6 miesięcy aby wykorzystać cały limit wpłat na ten rok i odliczyć od podatku całą należną ulgę.

  Więcej informacji na tnijpodatki.pl


  Union Investment TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-195. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Szczegółowe informacje na temat IKZE znajdują się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, prospektach informacyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz w Regulaminie prowadzenia IKZE. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia
  lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami,Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.union-investment.plNiniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy.
  Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przed zawarcie umowy o prowadzenie IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo