CEPiK 2.0 w tym roku. Jakie zmiany dla kierowców?

  CEPiK 2.0 w tym roku. Jakie zmiany dla kierowców?

  (mm)

  Aktualizacja:

  CEPiK 2.0 w tym roku. Jakie zmiany dla kierowców?

  ©Tomasz Hołod

  Nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapowiadana jest od dawna. Podano, nowy, wcześniejszy termin jej uruchomienia.
  CEPiK 2.0 w tym roku. Jakie zmiany dla kierowców?

  ©Tomasz Hołod

  Projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który przyjął rząd oznacza wcześniejsze wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 30 października 2017 roku. Poprzednio zakładano, że zmiany wejdą w życie 4 czerwca 2018 roku.

  Zmiany w badaniach technicznych


  Nowe przepisy dotyczą badań technicznych pojazdów. Od 30 października 2017 r. za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. W przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności przewidziano wyjątek. W takiej sytuacji możliwe będzie wniesienie opłaty po przeprowadzeniu badania technicznego.

  Dodatkowe informacje w CEP

  Do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. Takie rozwiązanie ma służyć temu, aby potencjalni nabywcy mogli uzyskać informację o ograniczonym prawie właściciela do dysponowania autem.

  Nowe uprawnienia Straży Granicznej

  Nowe regulacje przewidują możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. Takie informacje trafią do CEP.

  Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny

  Oprócz zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie musiał przekazywać do CEP informacje o szkodach istotnych do jakich doszło w aucie podczas wypadku - w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

  Szkodę istotną określono jako „szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego, która została stwierdzona przez UFG lub przez zakład ubezpieczeń, w związku z otrzymanym jej zgłoszeniem z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia".

  To rozwiązanie ma funkcjonować od 4 czerwca 2018 roku. Wcześniej, bo od 30 października 2017 roku Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu będą udostępniane dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego zadań ustawowych.

  W przyszłości nowe usługi

  Nałożony został także obowiązek przekazywania przez producentów i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów. Zmiany te wejdą w życie po roku od daty wejścia w życie nowych przepisów.

  Z końcem 2017 roku ma zostać udostępniona usługa „Mój pojazd" pozwalająca sprawdzić właścicielowi auta wszystkie dane zgromadzone w CEP o swoim aucie.

  Czytaj także

   Komentarze

   PREMIERY

   SAMOCHODY UŻYWANE

   WARTO WIEDZIEĆ

   PRZEPISY

   PORADY