Wypełniając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy deklarują wysianie do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. W tym roku nie wszystkim to się uda. Co zrobić w takiej sytuacji?

"Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego", przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inna możliwosć to zmiana gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiana działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Jeżeli rolnik nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) do których należy m.in. międzyplon ścierniskowy, wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego.

O zmianie rolnik powinien poinformować kierownica biura powiatowego Agencji, trzeba też dołączyć "Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie". Dowodem potwierdzającym działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności jest np. protokół szacowania strat.

Jeśli rolnik nie spełni wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, może mieć pomniejszoną dopłatę. "Gdy rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności", przypomina ARiMR.

Więcej o tym na www.arimr.gov.pl