- ASF, jak każda choroba, nie uznaje granic - mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas spotkania komisji rolnictwa.

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel odniósł się do poddawanej w wątpliwość działalności ARiMR i jej systemu: - Podniesione zarzuty dotyczące funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. System informatyczny Agencji działa - zapewniał minister rolnictwa.

Przypominał też, że według stanu z 30 czerwca 2017 r.

ARiMR z tytułu płatności bezpośrednich za 2016 r. wypłaciła rolnikom 14,535 mld zł. - Wypłacona kwota jest najwyższą, jaka dotychczas trafiła do rolników z tego tytułu w ramach danej kampanii. Wypłacona kwota to ponad 99% koperty. Lata ubiegłe:
➖2015-97,39%
➖2014-98,29%
➖2013-95,33%
➖2012-95,75%
➖2011-96,97%

Jurgiel zapowiedział zbliżającą się wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich tegorocznej kampanii - od 16 października. - Na nasz wniosek Komisja Europejska wydała decyzję przewidującą zwiększenie poziomu zaliczek z 50% do 70%.

W swoim wystąpieniu szef resortu podniósł też temat afrykańskiego pomoru świń. - ASF, jak każda choroba, nie uznaje granic co pokazują przypadki choroby stwierdzone w państwach członkowskich UE. Jak wynika z analizy występowania ASF w Polsce, w okresie 1 roku od 29 kwietnia 2015 do 29 kwietnia 2016 na obszarze gdzie jest realizowany program bioasekurscji nie stwierdzono ognisk ASF.

Kolejne zagadnienie, o którym mówił Krzysztof Jurgiel, to przychody rolnicze. - Przygotowany został projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Projekt omawiany na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W lipcu bieżącego roku weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Tym, co niepokoi rolników, jest import ziarna z Ukrainy. - Odniosę się do zarzutu a propos importu z Ukrainy. W imporcie zbóż ogółem do Polski import z Ukrainy stanowił 11%. Polska eksportuje rekordowe ilości zbóż i zyskała pozycję jednego z czołowych unijnych eksporterów ziarna. Od początku roku wyeksportowano z Polski 2,8 mln ton zbóż z czego 720 tys. to kukurydza, blisko o 500 tys. ton więcej niż w 2016 r. - podawał minister.

Zdobywamy nie tylko rynki naszych sąsiadów, ale i rynki nowe jak m.in. Islandia, Senegal, Mozambik, RPA, Gambia czy Haiti. Na forum UE postulowaliśmy i nadal postulujemy o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż.

Źródło: Twitter