Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku.

Po znacznym spadku w 2015 roku, poprzedni przyniósł powrót do poziomu sprzed dwóch lat. Średni dochód w kraju w 2016 roku według danych GUS wyniósł 2577 zł z ha przeliczeniowego.