Gospodarze podzielili się swoimi troskami i radościami z Głównym Urzędem Statystycznym. Największym optymizmem wykazują się młodzi rolnicy (do 35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż pięć lat.

Ogólna sytuacja gospodarstw i opłacalność produkcji rolniczej - na plus. Ocena popytu na produkty rolne? Słaba. GUS przeanalizował odpowiedzi respondentów ze wsi. Tak powstał raport dotyczący koniunktury w gospodarstwach w pierwszym półroczu 2017.

Sprawdź także: Zbiory owoców wyjątkowo kiepskie. Przez przymrozki [szacunki GUS]

Najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej. Znacznie lepiej pierwsze miesiące 2017 podsumowali rolnicy, którzy postawili na zwierzęta. Oni także, z optymizmem patrzą na popyt w drugim półroczu.

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów roślinnych częściej oceniali je jako niekorzystne. Chodziło o zmniejszenie sprzedaży. W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, opinie o wzroście sprzedaży górowały nad opiniami przeciwnymi.

Dobre wieści. Ocena sytuacji ogólnej, w tym opłacalności produkcji, była najmniej pesymistyczna w porównaniu z wynikami
wszystkich poprzednich edycji badania.

Najkorzystniej zmiany koniunktury ocenili specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i świń, a wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną najbardziej optymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, warzyw gruntowych, a także hodowcy drobiu rzeźnego - podaje GUS.

pixabay.com

Czerwcowa sytuacja polskiego rolnika?

Ponad 85% badanych uznało sytuację ogólną swoich gospodarstw jako normalną, jak na tę porę roku lub dobrą. Najlepsze opinie wyszły od osób użytkujących gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych oraz prowadzących produkcję zwierzęcą (wyjątek stanowił chów drobiu rzeźnego).

W przypadku bieżącej (czerwiec 2017) opłacalności produkcji rolniczej, przeważały opinie pozytywne. Ponad 23% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne, podaje GUS.

Popyt na produkty rolne:

  • 69% rolników uznało za wystarczający
  • blisko 5% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań
  • około 26% respondentów, wskazało, że jest niewystarczający

W opinii rolników w II półroczu 2017 należy spodziewać się pogorszenia sytuacji ogólnej gospodarstw. Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, prowadzących plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów drobiu rzeźnego - wylicza GUS.

Źródło: raport Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2017 r. (wersja rozszerzona) - GUS