Handel lewymi papierosami ma się znakomicie. Rada Ministrów przyjęła więc projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz o organizacji niektórych rynków rolnych. Czy to pomoże?

Resort rolnictwa zakłada, że zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki. Ta bowiem, przez niezapłaconą akcyzę i VAT, traci horrendalne sumy.

Czytaj też: Pościg za pijanym w sztok traktorzystą. Policjant wskoczył do jadącego ciągnika

Co ma się zmienić? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obejmie monitoringiem uprawy tytoniu, produkcję i zbyt.

Zaproponowano utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego. Aby wejść do grona prowadzących legalną działalność, dany producent rolny będzie musiał uzyskać wpis do rejestru. Dokonać go będzie mógł dyrektor oddziału terenowego KOWR.

Rokrocznie - do 15 maja - producent będzie musiał przekazać informacje na temat prowadzonej uprawy tytoniu, produkcji i zbycia surowca tytoniowego. W tym danych dotyczących: powierzchni i lokalizacji upraw, masy surowca tytoniowego objętego umowami, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych.

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Jeśli chodzi o zmianę ustawy o podatku akcyzowym, zaproponowano:

  • opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym
  • nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony

Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wjątkiem jest jeden artykuł.

Źródło: Ministerstwo rolnictwa

Piotr Krzyżanowski Polska Press