Rodziny z regionu korzystają ze wsparcia samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację opieki nad maluchami do 3. roku życia. Na pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub pobytu dziecka w żłobku można otrzymać nawet 800 zł miesięcznie. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) trafiają też m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz szkolenie niań i dziennych opiekunów.

- Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców - wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki. -
Liczymy, że dzięki realizacji tych projektów w województwie zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej. Pierwsze wsparcie już trafiło do mieszkańców, w przygotowaniu są kolejne projekty.

- Pierwszy rodzaj wsparcia to vouchery, czyli pomoc finansowa, która trafia bezpośrednio w ręce rodziców - wyjaśnia Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. - Można ją wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad maluchami do trzeciego roku życia. Chodzi m.in. o wynagrodzenie niani i dziennego opiekuna, a także opłacenie pobytu malucha w żłobku lub klubie dziecięcym. Z pomocy finansowej można korzystać przez rok. Dodatkowym wsparciem są szkolenia i doradztwo dla rodziców poszukujących pracy.

Voucherami dysponują organizacje pozarządowe, firmy i instytucje, które realizują projekty w ramach RPO. Do tej pory samorząd województwa podzielił wsparcie na realizację 12 takich przedsięwzięć na kwotę ponad 8 milionów złotych. Z pomocy skorzysta blisko 700 osób.

Przeczytaj też: Pieniądze z funduszy unijnych dla młodych rodzin

Lista projektów, których realizacja już trwa (pod tekstem w załączniku)

- Wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego kierujemy też na tworzenie nowych miejsc żłobkach, klubach dziecięcych i instytucjach dziennego opiekuna - dodaje Krzemińska. - Placówki, które korzystają z pomocy mogą ją też przeznaczyć na dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze trafiają także na organizację szkoleń dla niań i dziennych opiekunów. Do tej pory pomoc pomogła w utworzeniu ponad 200 miejsc dla maluchów w tego typu instytucjach.

Lista projektów dotyczących tworzenia nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci (pod tekstem, również w załączniku)

W tym roku zaplanowano trzy konkursy w ramach RPO

Pierwszy (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) już się zakończył. Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków. Wsparcie trafi na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, finansowanie szkoleń zawodowych dla niań i dziennych opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń dziennych opiekunów, a także dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Przeczytaj również: Lubisz dzieci? Zostań nianią. Odkładaj na emeryturę

W drugim konkursie (nabór wniosków trwa tylko do 3 sierpnia) przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, a także inne podmioty mogą się ubiegać się o środki na realizację projektów dotyczących wspierania rodziców w powrocie na rynek pracy, przede wszystkim przez wsparcie w organizacji opieki nad maluchami.

- Chodzi o pomoc w postaci voucherów (wynagrodzenie niani lub opłacenie pobytu w żłobku - do 800 zł miesięcznie, wynagrodzenie dziennego opiekuna lub opłacenie pobytu w klubie dziecięcym – do 600 złotych miesięcznie), wsparcie na tworzenie nowych miejsc dla maluchów w żłobkach oraz szkolenie niań i dziennych opiekunów - podaje pani Beata.

Natomiast w październiku planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o wsparcie. Będzie można uzyskać dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.