Zakaz opalania w solarium dla nieletnich? Prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu, który będzie dalej nad nim procedował. Na temat szczegółów mają wypowiedzieć się onkolodzy. Taki zakaz obowiązuje już np. w Stanach Zjednoczonych. Czy zakaz opalania w solarium dla nieletnich zostanie wprowadzony również w Polsce? Wszystko na to wskazuje.

Zakaz opalania w solarium dla nieletnich? Jest projekt ustawy
Rząd chce ograniczyć swobodny dostęp do wszystkich solarium osobom nieletnim. Nowa ustawa, która określa zasady korzystania z solariów właśnie trafiła do sejmu. Wynika z niej, że z solariów będą mogły korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Ustawa w założeniu ma ograniczyć szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę osób młodych.

To jednak nie koniec. Zakazana byłaby także reklama tego typu usług, a solaria miałaby być kontrolowane przez sanepid, który sprawdzałby je na podobnej zasadzie, na jakiej obecnie kontroluje sklepy sprzedające alkohol. Ustawodawcy najwyraźniej chcą by prawo traktowało solaria tak samo jak inne szkodliwe używki. Właściciel solarium będzie narażony na karę nawet 50 tysięcy złotych w przypadku pozwolenia na skorzystanie ze swoich usług osobie niepełnoletniej.

Jednym z orędowników zmian w tej sprawie jest Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który wskazuje Stany Zjednoczone jako przykład pozytywnego efektu wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Wśród amerykańskich studentów o 40 procent spadł odsetek korzystających z solariów. Przestali z nich korzystać, choć mogli, co miałoby być dowodem na wzrost świadomości na temat szkodliwości sztucznego opalania.

Sonda

Czy popierasz zakaz opalania w solarium dla osób nieletnich?

Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza próba znowelizowania dotychczasowego prawa korzystania z usług solariów, jednak tym razem szanse na wejście projektu w życie wydają się większe niż wcześniej. O potrzebie wprowadzenia zmian od dawna postulował Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
Zobacz galerię
- W projekcie ustawy przyjęto rozwiązanie analogiczne do występującego obecnie na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - czytamy w uzasadnieniu projektu. Ustawa może zacząć obowiązywać nawet w przeciągu trzech miesięcy.

Dlaczego rodzice przyprowadzają do solarium małe dzieci? Psycholog i dermatolog odpowiadają