Poddębice dołączają do innych miast w Polsce i za granicą, w których funkcjonuje system tzw. kopert życia. Historię chorób trzyma się w... lodówce.

Stowarzyszenie Licealista z Poddębic rusza z projektem kierowanym przede wszystkim do seniorów, wprowadzając do powiatu poddębickiego koperty życia. Projekt przewiduje bezpłatne przekazywanie pakietów kopert życia, które będą pełnić rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w widocznym miejscu może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej. Najczęściej koperty trafiają do... lodówki. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sprzęt obecny w każdym domu i taki, do którego ratownicy medyczni trafią bez problemu.

Zobacz też:Jest szansa na Koperty Życia w Łowiczu

Koperta życia składa się z karty informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem przebytych chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, kontaktem do najbliższych i podpisem lekarza), naklejki oraz ulotki o projekcie. System kopert życia funkcjonuje już w wielu polskich i zagranicznych miastach. Teraz dołączają do niego Poddębice. Dwa lata temu podobne koperty rozdane zostały słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie.

- Taka koperta to ułatwienie dla służb ratowniczych, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej - wyjaśnia Anna Perlińska-Supeł, nauczycielka z poddębickiego liceum. - W kopercie może znajdować się wskazówka, co jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do umieszczenia na lodówce.

Gdzie w takie koperty należy się zaopatrywać? Pakiety można będzie odbierać w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach oraz w kilku punktach na terenie powiatu, których lista znajdzie się na stronie internetowej stowarzyszenia realizującego w ramach małych grantów projekt „Bezpieczny senior w powiecie poddębickim”.