Zarobiłeś za granicą?

  Zarobiłeś za granicą?

  Lidia CICHOCKA, <a href="mailto:cichocka@echodnia.eu" target="_blank" class=menu>cichocka@echodnia.eu</a>

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Telefon dzwonił bez przerwy na wczorajszym dyżurze naszego eksperta. Anna Wierzbowska z Izby Skarbowej udzielała odpowiedzi na pytania związane z pracą za granicą i podatkami, które trzeba płacić w Polsce. Oto niektóre z nich.

  * W przyszłym roku wybieram się do pracy do Wielkiej Brytanii, jak się będę rozliczała ja, a jak koleżanka, która pracuje tam teraz?

  - W przyszłym roku, jeśli zostanie ratyfikowana, będzie obowiązywała nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wtedy będzie obowiązywała metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że z podstawy opodatkowania wyłącza się dochód osiągnięty za granicą, a podatek określa się w następujący sposób:

  1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętych w Polsce dodaje się dochody z tytułu pracy w Anglii i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ustawie,

  2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

  3) a następnie tak ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu uzyskanego w Polsce.

  Jeśli w przyszłym roku nie będzie pani miała dochodu w Polsce, rozliczy się pani tylko w Wielkiej Brytanii.

  Natomiast koleżanka będzie musiała złożyć PIT za 2006 rok, bowiem zgodnie z obecną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Ponieważ różnimy się okresem rozliczeniowym - tam trwa on do czerwca, u nas do końca kwietnia, musi wziąć zaświadczenie od pracodawcy, lub paski z wypłatą, na których są kwoty uzyskanego dochodu i odprowadzonego podatku. Od dochodu zarobionego w Anglii koleżanka ma prawo odliczyć 960 funtów, tj. 30 diet po 32 funty, pozostałą kwotę przeliczyć na złote wg kursu z dnia uzyskania dochodu. Tak obliczony dochód z pracy w Anglii należy doliczyć do dochodu uzyskanego w Polsce i od sumy dochodów obliczyć podatek dochodowy według skali, zgodnie z ustawą. Od podatku koleżanka ma prawo odjąć zapłacony w Wielkiej Brytanii podatek. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.  * Przez 2-3 tygodnie będę pracował w Niemczech przy winobraniu w ramach mojego urlopu. To jest legalna praca. Jak mam załatwić kwestie podatkowe?

  - Zgodnie z podpisaną z Niemcami umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będzie miała metoda wyłączenia z progresją. Od uzyskanego w Niemczech dochodu ma pan prawo odliczyć diety (maksimum 30) po 42 euro dziennie - to jest kwota wolna od podatku. Prawdopodobnie pana dochód nie będzie większy. Gdyby jednak uzyskał pan dochód większy, to pozostały dochód należy przeliczyć na złote i dodać do dochodów osiągniętych w Polsce, a od sumy tych dochodów obliczyć podatek zgodnie ze skalą. Następnie ustalić stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów. Ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętym w kraju.

  Oczywiście zawsze warto przywieźć zaświadczenia czy paski wypłat poświadczające ile pan zarobił.  * Syn studiuje, a teraz zbiera w Niemczech legalnie ogórki. Czy powinien się rozliczyć w Polsce? Tu nic nie zarabiał. A jak jest we Włoszech? Tam pracuje córka, też studentka. Ona też w Polsce nie uzyskała żadnego dochodu.

  Jeśli syn nie miał żadnego dochodu w Polsce, to nie składa zeznania podatkowego, identycznie jest w przypadku Włoch. Bowiem zgodnie z zawartymi z tymi krajami umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje metoda wyłączenia z progresją.  * W I kwartale tego roku pracowałem legalnie w Islandii. Czy mogę się rozliczyć na koniec roku, czy powinienem od razu po powrocie?

  - To są dwie różne sprawy. Po powrocie do Polski, do 20 następnego miesiąca powinien pan zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Islandią zastosowanie będzie miała metoda proporcjonalnego odliczenia. Od uzyskanego w Islandii dochodu może pan odliczyć 30 diet po 47 USD, a od pozostałej kwoty, przeliczonej na złote, trzeba zapłacić 19-procentową zaliczkę na podatek dochodowy. Od zaliczki ma pan prawo odliczyć podatek zapłacony w Islandii. Lepiej zrobić to jak najszybciej, bo zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki.

  - Na koniec roku rozliczy pan dochody (krajowe i zagraniczne) według metody proporcjonalnej, czyli od łącznej sumy dochodów oblicza pan podatek zgodnie z ustawą. Od tak obliczonego podatku ma pan prawo odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.  * Żona pracuje legalnie w Austrii, zaczęła pracę w ubiegłym roku. Jakie podatki będzie płacić?

  - Za ubiegły rok, jeśli nie miała dochodów w Polsce nie musi tu składać zeznania podatkowego. Jednak od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia i żona będzie musiała się w Polsce rozliczyć, także wtedy gdy w Polsce nie osiągnie żadnych dochodów. Od dochodu uzyskanego w Austrii żona ma prawo odliczyć 30 diet po 45 euro dziennie. Pozostałe zarobki przeliczyć na złote, zsumować z dochodami osiągniętymi w Polsce. Od łącznej sumy dochodów obliczyć podatek zgodnie z ustawą. Od podatku żona ma prawo odliczyć podatek zapłacony w Austrii proporcjonalnie do dochodów z Austrii.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo