Poradnik dla lustrowanych

  Poradnik dla lustrowanych

  Magda Rydzik redakcja@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Ustawa lustracyjna daje osobom, które jej podlegają, prawie dwa miesiące na załatwienie formalności.

  Ustawa lustracyjna daje osobom, które jej podlegają, prawie dwa miesiące na załatwienie formalności.

  Kto i komu powinien złożyć oświadczenie lustracyjne, by nie stracić pracy lub stanowiska?
  Ustawa lustracyjna daje osobom, które jej podlegają, prawie dwa miesiące na załatwienie formalności.

  Ustawa lustracyjna daje osobom, które jej podlegają, prawie dwa miesiące na załatwienie formalności.

  15 marca wchodzi w życie nowa ustawa lustracyjna. Kilkaset tysięcy Polaków będzie musiało złożyć oświadczenia lustracyjne. Kto tego nie zrobi, może nawet stracić pracę. Dziś podajemy pierwszą część listy stanowisk, funkcji i zawodów, które ma objąć lustracja.

  Znowelizowana ustawa (dotyczy osób urodzonych przez 1 sierpnia 1972 roku) mówi, że współpraca, do jakiej musi się ewentualnie przyznać składający oświadczenie, musi być "świadoma i tajna" - w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.

  KTO I KOMU SKŁADA OŚWIADCZENIE?

  * Poseł, senator, europoseł (przyjmuje Państwowa Komisja Wyborcza); kandydaci na kierownicze stanowisko, na które powołują prezydent lub prezes Rady Ministrów (przyjmuje powołujący lub mianujący); osoby, które powołują, wybierają lub mianują Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu (przyjmuje marszałek Sejmu); Osoby powołane na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje Senat lub marszałek Senatu (przyjmuje marszałek Senatu).

  Wszystkie inne kierownicze stanowiska państwowe (przyjmuje organ powołujący lub mianujący); osoby wchodzące w skład służby zagranicznej (przyjmuje minister spraw zagranicznych); osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne stanowiska przez prezydenta, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, marszałka Sejmu, marszałka Senatu lub prezesa Rady Ministrów (przyjmuje właściwy organ powołujący lub mianujący)".

  * Prezes sądu (przyjmuje minister sprawiedliwości); w przypadku prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Stanu (przyjmuje marszałek Sejmu); osoba nie będąca sędzią, ubiegająca się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (przyjmuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego); osoba nie będąca sędzią, ubiegająca się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego (przyjmuje Krajowa Rada Sądownictwa); kandydat na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego (przyjmuje Krajowa Rada Sądownictwa)".

  * Kandydat na stanowisko prokuratorskie (przyjmuje prokurator generalny); kierownicy powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury (przyjmuje prokurator generalny); radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (przyjmuje prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa)
  * Organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek pomocniczych samorządu i związku jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, wojewodowie, których obowiązek utworzenia wynika z ustawy (od osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z wyborów powszechnych przyjmuje właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - właściwy wojewoda)

  * Rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (przyjmuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego)

  * Członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i agencji TVP SA, PR SA, a także członek zarządu, członek rady nadzorczej oraz członek rady programowej PAP SA oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej (przyjmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący)

  * Członek zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej, która uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych oraz osoba fizyczna, która uzyskała taką koncesję (przyjmuje właściwy organ koncesyjny)

  * Członek zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnik spółki osobowej będącej wydawcą lub osoba fizyczna będąca wydawcą, a także redaktor naczelny (w przypadku członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej będącej wydawcą odbiera właściwy organ rejestracyjny, w stosunku do redaktora naczelnego - właściwy wydawca)

  * Dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne (przyjmuje prezes Najwyższej Izby Kontroli)

  * Członek organu zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego podmiotu podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (przyjmuje przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego)

  * Pracownicy urzędów państwowych oraz członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący kierownicze stanowiska w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach administracji państwowej (dyrektor departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnik wydziału lub jednostki równorzędnej), w administracji rządowej w województwie (dyrektor i jego zastępcy, kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy) - (odbiera odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, lub właściwy wojewoda).

  Komentarze (3)

  Wszystkie komentarze (3) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo