Macierzyński urlop będzie dłuższy

  Macierzyński urlop będzie dłuższy

  Anna Niedzielska

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Od przyszłego roku młoda mama, zanim wróci do pracy, będzie mogła spędzić z dzieciątkiem 20 tygodni.

  Od przyszłego roku młoda mama, zanim wróci do pracy, będzie mogła spędzić z dzieciątkiem 20 tygodni.

  Na razie 18 tygodni po urodzeniu pierwszego dziecka, od przyszłego roku 20 tygodni.
  Od przyszłego roku młoda mama, zanim wróci do pracy, będzie mogła spędzić z dzieciątkiem 20 tygodni.

  Od przyszłego roku młoda mama, zanim wróci do pracy, będzie mogła spędzić z dzieciątkiem 20 tygodni.

  Pierwsze miesiące życia dziecka, to czas, który prawie każda matka stara się spędzić z maluchem. Komu, na jak długo i na jakich zasadach przysługuje urlop macierzyński? Przypominamy zasady udzielania go młodym mamom i tatom.

  Urlop macierzyński przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy, przy czym bez znaczenia jest, czy jest to umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, czy spółdzielcza umowa o pracę. Może skorzystać z niego zarówno matka, jak i ojciec dziecka, a także rodzice wychowujący dziecko przysposobione.

  ZALEŻY, KTÓRE DZIECKO

  Długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od tego, które dziecko urodziła kobieta. Przy pierwszym dziecku jest to 18 tygodni, 20 tygodni przy każdym następnym porodzie i 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

  Dłuższy macierzyński

  Dłuższy macierzyński


  Od przyszłego roku urlopy macierzyńskie będą wydłużone do 20 tygodni. Rząd przyjął w tym miesięcy projekt nowelizacji kodeksu pracy przewidujący podział na obligatoryjną i fakultatywną część urlopu macierzyńskiego. Obligatoryjny wymiar tego urlopu to odpowiednio 20 (przy urodzeniu jednego dziecka) i 31 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Wymiar dodatkowego fakultatywnego urlopu będzie stopniowo wydłużany i w 2014 roku będzie można wykorzystać 20 tygodni urlopu obowiązkowego oraz 6 tygodni dodatkowego.  Pracownica może wykorzystać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje jej reszta urlopu macierzyńskiego. Jeśli pracownica wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego można udzielić pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

  KIEDY INNY URLOP?

  W szczególnych sytuacjach wymiar urlopu macierzyńskiego jest inny. Tak jest w przypadku, gdy kobieta urodzi martwe dziecko lub gdy noworodek umrze w ciągu pierwszych 8 tygodni życia. Wówczas przysługuje jej urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia śmierci dziecka. Gdy kobieta urodzi dziecko wymagające opieki szpitalnej, wykorzysta po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wziąć po wyjściu dziecka ze szpitala.

  Także w sytuacji, gdy matka rezygnuje z wychowania dziecka i oddaje je do adopcji lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednak urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

  ZA ILE?

  W czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Wynosi on 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił początek urlopu.

  Niezbędnym dokumentem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem albo akt urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.

  Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Wówczas pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec malucha.

  Komentarze (3)

  Wszystkie komentarze (3) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo