Będą stypendia dla bezrobotnych

  Będą stypendia dla bezrobotnych

  Agata Pęk

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Osoby zagrożone bezrobociem będą mogły skorzystać z pieniędzy na sfinansowanie studiów dyplomowych lub szkoleń oferowanych im przez Fundusz Pracy.

  Osoby zagrożone bezrobociem będą mogły skorzystać z pieniędzy na sfinansowanie studiów dyplomowych lub szkoleń oferowanych im przez Fundusz Pracy.

  Poszukujący pracy będzie mógł otrzymać ponad tysiąc złotych stypendium na podniesienie swoich kwalifikacji.
  Osoby zagrożone bezrobociem będą mogły skorzystać z pieniędzy na sfinansowanie studiów dyplomowych lub szkoleń oferowanych im przez Fundusz Pracy.

  Osoby zagrożone bezrobociem będą mogły skorzystać z pieniędzy na sfinansowanie studiów dyplomowych lub szkoleń oferowanych im przez Fundusz Pracy.

  Urzędy pracy motywują bezrobotnych do zdobycia pracy poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, mające na celu zdobycie wyższych kwalifikacji i pracy.

  Od nowego roku rząd jednak chce zmienić uczestnictwo w szkoleniach. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby zagrożone bezrobociem będą mogły skorzystać z pieniędzy na sfinansowanie studiów dyplomowych lub szkoleń oferowanych im przez Fundusz Pracy. Żeby jednak formalnie być osobą poszukującą pracy, trzeba się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy.

  Bezrobotnemu, który będzie starał się o wyższe kwalifikacje, Fundusz Pracy opłaci dodatkowe wydatki, związane ze szkoleniem. Pokryje koszty ponoszone przez przeprowadzającą szkolenia firmę, sfinansuje bezrobotnemu badania lekarskie i psychologiczne oraz egzaminy.
  Dodatkowo zapłaci za zakwaterowanie wyżywienie i dojazdy, jeśli bezrobotny będzie odbywać szkolenie poza miejscem swojego zamieszkania.

  Kto otrzyma…

  O pieniądze z Funduszu Pracy na dodatkowe szkolenia lub studia podyplomowe będą mogły starać się osoby poszukujące pracy i zagrożone utratą zatrudnienia. Za takie będą uznawane osoby w wieku powyżej 45 lat i te, które są w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotyczących zakładów lub zatrudnione u pracodawcy, któremu na przykład grozi upadłość.

  Osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, a także osoby powyżej 50 roku życia otrzymają 1103 złotych stypendium, czyli 140 procent zasiłku dla bezrobotnych. Pozostałe osoby będą w czasie nauki zawodu otrzymywały 945,60 złotych stypendium szkoleniowego, odpowiadającego 120 procent zasiłku dla bezrobotnych. Szkolenie takie musi jednak trwać co najmniej po 30 godzin tygodniowo przez kilka miesięcy.

  …a kto nie

  Urząd pracy nie wypłaci jednak osobie bezrobotnej stypendium za okres nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu. Jeśli uczestnik z własnej winy przerwie szkolenie lub nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, będzie musiał zwrócił koszty, jakie poniósł fundusz pracy, straci status bezrobotnego i wynikające z niego korzyści, a ponowna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy będzie możliwa dopiero po upływie pół roku.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo