Prawa "półetatowca"

  Prawa "półetatowca"

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Pracodawca ma obowiązek równo traktować pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków

  Pracodawca ma obowiązek równo traktować pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Płace i urlop mogą być proporcjonalne do liczby przepracowanych tygodniowo godzin.
  Pracodawca ma obowiązek równo traktować pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków

  Pracodawca ma obowiązek równo traktować pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Pracownik zatrudniony na pół etatu ma takie same prawa, co pełnoetatowy. Inaczej liczy się jego urlop i płacę za godziny nadliczbowe.

  Wiele osób podejmuje pracę na część etatu z wyboru albo z przymusu. Kodeks pracy chroni tę grupę pracowników, nakładając na pracodawcę obowiązki jednakowego traktowania wszystkich zatrudnionych, bez względu na wymiar czasu pracy.

  Przede wszystkim wymiar czasu pracy musi być określony już w umowie o pracę. Z reguły określa się go ułamkowo, na przykład 1/2 etatu. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu należy również jasno określić, w jakich dniach i po ile godzin ma on wykonywać pracę.

  GODZINY NADLICZBOWE

  W odróżnieniu od umowy sporządzanej dla pracownika pełnoetatowego, w przypadku osoby zatrudnionej na część etatu w dokumencie tym powinien znaleźć się zapis dodatkowy. Dotyczy on sposobu rozliczania godzin nadliczbowych - chodzi o określenie dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

  Kodeks pracy nie poddaje w tym względzie uniwersalnego wzoru takiego zapisu i może być on różnie formułowany. Jednak powinien być precyzyjny i nie pozostawać wątpliwości co do wynagradzania pracy "w nadgodzinach" wykonywanej przez niepełnoetatowca.

  PŁACE GWARANTOWANE

  Pracodawcy nie wolno pracownikowi zatrudnionemu na część etatu ustalić warunków płacowych mniej korzystnych niż osobom wykonującym taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Uwzględniona powinna być proporcjonalność wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

  Niepełnoetatowcy korzystają też z gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania w danym miesiącu.

  URLOP WYPOCZYNKOWY

  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo tak jak każdy inny pracownik do urlopu wypoczynkowego, ustalonego stosownie do posiadanego stażu. Reguły ustalenia uprawnień urlopowych różnią się jednak od tych, które obowiązują przy ustalaniu urlopów dla pracowników pełnoetatowych. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się bowiem proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

  Jeśli pracodawca przyjął do pracy dwóch nowych pracowników, obydwóch z 10-letnim stażem pracy, i jeden z nich zatrudniony został w pełnym wymiarze czasu pracy, a drugi na pół etatu, to pierwszemu przysługuje 26 dni urlopu, a drugiemu 13 dni (połowa z 26 dni), czyli 104 godziny urlopu. Urlop tego pracownika zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy wynoszącym cztery godziny dziennie będzie więc trwał 26 dni, przy czym każdy dzień urlopu spowoduje odpisanie z puli urlopowej czterech godzin.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo