Komu przysługuje renta rodzinna

  Komu przysługuje renta rodzinna

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Na Państwa pytania odpowiadał Paweł Kaleta, Wicedyrektor ds. świadczeń kieleckiego oddziału ZUS.

  Na Państwa pytania odpowiadał Paweł Kaleta, Wicedyrektor ds. świadczeń kieleckiego oddziału ZUS. ©archiwum

  Kiedy można starać się o rentę rodziną na dziecko, gdy jedno z rodziców umrze? Co grozi młodemu człowiekowi, który pobiera rentę, nie zgłaszając, że przerwał naukę?
  Na Państwa pytania odpowiadał Paweł Kaleta, Wicedyrektor ds. świadczeń kieleckiego oddziału ZUS.

  Na Państwa pytania odpowiadał Paweł Kaleta, Wicedyrektor ds. świadczeń kieleckiego oddziału ZUS. ©archiwum

  Podczas ostatniego dyżuru przy głośnym telefonie "Echa Dnia" gościliśmy eksperta ubezpieczeń społecznych - Pawła Kaletę, wicedyrektora do spraw świadczeń kieleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto pytania, na które odpowiadał.

  * Jestem studentem pobierającym od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, która umożliwia mi naukę. Możliwe, że zostanę skreślony z listy studentów, ale mam zamiar uczyć się znów od drugiego semestru. Czy powinienem powiadomić ZUS o skreśleniu z listy studentów?

  - W takim przypadku istnieje obowiązek powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Trzeba to zrobić koniecznie wtedy, gdy nauka zostanie przerwana bądź też student zosta-nie skreślony z listy studentów. Prawo do renty rodzinnej dla dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia zależy bowiem od tego, czy dziecko się uczy. Przepisy dopuszczają naukę w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych, działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych, trwających co najmniej trzy miesiące.

  Jednak skreślenie z listy uczniów czy studentów automatycznie odbiera uprawnienia do renty rodzinnej i dlatego należy o nim powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez względu na to, kiedy zamierzamy wznowić naukę.
  W przypadku, gdy student pobiera rentę rodzinną, a nie poinformuje o przerwaniu nauki, popełniane jest przestępstwo, polegające na wyłudzeniu świadczenia, do którego nie ma się prawa. Skutkiem jest nie tylko późniejszy obowiązek zwrócenia renty, ale również sprawa karna, ponieważ ZUS ma obowiązek powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, a ta kieruje sprawę do sądu.

  * Za miesiąc kończę 25 lat, a słyszałem, że tylko do tego wieku przysługuje mi renta rodzinna po ojcu. Chodzi o to, że dopiero zaczynam piąty rok studiów, a naukę umożliwiają mi pieniądze z ZUS. Co mam w tej sytuacji robić?

  - Może pan spać spokojnie, ponieważ będzie pan otrzymywać świadczenie do zakończenia toku studiów. Generalną zasadą jest, że renta rodzinna przysługuje osobom uczącym się, które nie przekroczyły 25 roku życia. Wyjątkiem od tej za-sady jest, gdy student kończy 25 lat podczas ostatniego roku nauki na uczelni. W takim przypadku świadczenie dostaje dłużej. Podstawą jest zaświadczenie z uczelni, która potwierdza, że wciąż jest pan studentem i to ostatniego roku studiów.

  Komentarze (5)

  Wszystkie komentarze (5) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo