Praca w biurze naraża nasze zdrowie na szwank

  Praca w biurze naraża nasze zdrowie na szwank

  kos, <a href="http://www.gp24.pl">Głos Pomorza</a>

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Nieergonomiczne biura są w Polsce zjawiskiem powszechnym.

  Nieergonomiczne biura są w Polsce zjawiskiem powszechnym. ©www.sxc.hu

  Pracodawcy wbrew przepisom prawa nie dbają o prawidłową organizację i wyposażenie stanowiska pracy.
  Nieergonomiczne biura są w Polsce zjawiskiem powszechnym.

  Nieergonomiczne biura są w Polsce zjawiskiem powszechnym. ©www.sxc.hu

  Tak pokazują wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii Ergotest. Ponad połowa biur (55%) nie spełnia większości wymogów ergonomii.

  Mimo niezadowalającego stanu biur, Polacy są coraz bardziej zainteresowani zdrowymi i bezpiecznymi warunkami pracy.

  - Ankieta Ergotest. pl cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba respondentów - ponad dwuipółkrotnie większa niż w roku ubiegłym.
  Mimo obowiązującego już od 10 lat Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami, tylko 1 proc. ankietowanych stanowisk spełnia wszystkie minimalne wymagania rozporządzenia, natomiast ponad połowa nie spełnia większości z nich - podsumowuje tegoroczne wyniki badań Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

  Wśród respondentów, którzy deklarują, że ich stanowiska komputerowe spełniają część warunków "zdrowego miejsca pracy", najwięcej jest samozatrudniających się (54 proc.), a ponad 2 proc. z nich ma w pełni ergonomiczne miejsca pracy. Ponadto, ponad połowa stanowisk biurowych w zagranicznych firmach (52 proc.) spełnia częściowo warunki ergonomii.

  W najgorszej sytuacji znajdują się pracownicy samorządowi. Prawie dwie trzecie (65 proc.) z nich pracuje w warunkach zagrażających ich zdrowiu. W takiej samej sytuacji znajduje się ponad 60 proc. pracowników instytucji państwowych i polskich firm państwowych.

  Wśród najczęściej wskazywanych niedoskonałości biurowych stanowisk pracy znajdują się: niewłaściwe umieszczenie monitora względem okna (41 proc.) oraz pracownika (65 proc.) oraz brak wystarczającej przestrzeni wokół biurka (32 proc.) i na stanowisku (22 proc.).
  Respondenci narzekają także na nieodpowiednie krzesła - pełną regulację oparcia ma tylko co piąte z nich. Niewygodne fotele wymuszają konieczność przyjmowania niekorzystnych pozycji ciała, wzrost obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia bolesnych dolegliwości.

  Korzystnym zjawiskiem jest natomiast poprawa jakości sprzętu komputerowego, a zwłaszcza monitorów (monitory typu LCD występują już na 69 proc. stanowisk). Należy jednak pamiętać o właściwym umieszczeniu monitora względem źródeł światła, aby ograniczyć olśnienie i odbicie światła.

  Zgodnie z prawem, każdy pracownik pracujący na stanowisku komputerowym ma możliwość skorzystania z pięciominutowej przerwy po każdej godzinie spędzonej przy biurku. Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, z takiej możliwości korzysta niecałe 60 proc. Co trzeci respondent korzysta z przerwy, kiedy czas i obowiązki mu na to pozwalają. 7 proc. pytanych nie korzysta z tego prawa wcale.

  Przepisy prawa mówią również, że w przypadku, kiedy pracownik w czasie pracy przy komputerze musi korzystać z okularów korygujących wzrok, pracodawca powinien partycypować w kosztach ich zakupu. Wypowiedzi respondentów wskazują, że rzadko przestrzega się tego punktu - jedynie co czwarty pracodawca uczestniczył w kosztach zakupu okularów.

  W obowiązku pracodawcy leży natomiast ocena i redukcja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy, w tym ryzyka powstania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

  Komentarze (2)

  Wszystkie komentarze (2) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo