Ulgi dla podatników

  Ulgi dla podatników

  Marzena SMORĘDA

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Przed końcem roku podatkowego warto zastanowić się z jakich ulg, wymagających dokumentów zgromadzonych w 2008 roku, możemy skorzystać.

  Przed końcem roku podatkowego warto zastanowić się z jakich ulg, wymagających dokumentów zgromadzonych w 2008 roku, możemy skorzystać.

  Podpowiadamy, co zrobić, aby rozliczając się z fiskusem skorzystać z odliczeń podatkowych przysługujących w 2008 roku.
  Przed końcem roku podatkowego warto zastanowić się z jakich ulg, wymagających dokumentów zgromadzonych w 2008 roku, możemy skorzystać.

  Przed końcem roku podatkowego warto zastanowić się z jakich ulg, wymagających dokumentów zgromadzonych w 2008 roku, możemy skorzystać.

  Chcąc skorzystać z ulg podatkowych w rocznym rozliczeniu podatkowym należy spełnić odpowiednie warunki. Ulgi przysługują bowiem wyłącznie wówczas, gdy przepisy z nimi związane są ściśle przestrzegane przez podatników.

  INTERNET

  Jedna z najpopularniejszych ulg w ostatnich latach dotyczy wydatków na Internet. Odliczenia związane z tą ulgą przysługują osobom, które ponoszą wydatki na usługi internetowe w swoim miejscu zamieszkania.
  Aby rozliczając się z urzędem skarbowym skorzystać z tego odliczenia, niezbędne jest posiadanie stosownych faktur. Jeśli je zgubiliśmy lub uległy one zniszczeniu można zgłosić się do operatora umożliwiającego nam korzystanie z Internetu, z prośbą o wystawienie duplikatu tego dokumentu.

  Podatki 2008 z "Echem"

  Podatki 2008 z "Echem"


  Na łamach "Echa Dnia" rozpoczniemy wkrótce cykl porad, których lektura pozwoli bez problemów rozliczyć się z urzędem skarbowym. W naszej redakcji dyżurowali będą eksperci z Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych, którzy w przystępny sposób odpowiedzą na pytania związane z wypełnianiem PIT-ów, dołączanych do nich załączników oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń.  Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki na abonament za łącze internetowe. Nie można natomiast odliczać związanych z instalacją i obsługą techniczną łącza. W ramach tej ulgi można odliczyć od dochodu maksymalnie 760 złotych.

  REHABILITACJA

  Z tej ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Podatnicy spełniający to kryterium mogą dokonywać wydatków między innymi na sprzęt do ćwiczeń, leki, turnusy rehabilitacyjne, dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika, czy też inwestycje w przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. W każdym z tych przypadków konieczne są oczywiście stosowne faktury. Warunkiem jest również, aby w roku podatkowym, czyli 2008, dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczały kwoty 9120 złotych.

  DAROWIZNA

  Odliczyć można również darowizny na organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i kultu religijnego. Osoby, które chcą skorzystać z tej ulgi, muszą posiadać dokument potwierdzający wartość przekazanej darowizny w postaci krwi. Od 2008 roku można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach Unii Europejskiej. Podatnicy mogą przekazać darowiznę na konto, ale tylko w wysokości nie przekraczającej 6 procent ich przychodu. Wyjątek stanowią darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych, które nie podlegają limitom.

  ZBIERAJ FAKTURY

  Dokumenty związane z korzystaniem z ulg należy przechowywać przez okres pięciu lat, czyli do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  Komentarze (2)

  Wszystkie komentarze (2) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo