Wielki poradnik podatnika: zeznanie w interesie

  Wielki poradnik podatnika: zeznanie w interesie

  Beata BUSZ gospodarka@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Wielki poradnik podatnika: zeznanie w interesie
  Krzysztof pracuje na własny rachunek. W zeszłym roku interes szedł mu całkiem dobrze. Teraz boi się, że dotknie go kryzys. Ale na razie musi rozliczyć się z fiskusem za ubiegły rok. Zrobi to na PIT-36 przeznaczonym właśnie dla małych firm, płacących podatek na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali 19, 30 i 40 proc.
  Wielki poradnik podatnika: zeznanie w interesie

  PAMIĘTAJ

  PAMIĘTAJ


  Możesz odliczyć sobie wydatki za użytkowanie sieci internetowej wyłącznie w lokalu będącym twoim miejscem zamieszkania.
  Ulgę na dziecko - za 2008 rok to 1.173,70 zł - wykazuje w części C. Odliczenia od podatku, w poz. 35, wcześniej w poz. 34 wpisuje liczbę dzieci. W rozliczeniach za ubiegły rok nie trzeba jeszcze wypełniać części E załącznika PIT/O, czyli wypisywać skrupulatnych informacji o posiadanych pociechach.  Krzysztof mógłby też rozliczyć się na PIT-36 wspólnie z żoną, która na razie nie pracuje i wychowuje ich półroczną córeczkę. Alenie byli małżeństwem przez cały 2008 rok.

  ODETCHNIE Z ULGAMI
  Żona nie ma dochodów, zatem to on odliczy sobie ulgę na dziecko oraz ulgę internetową. W związku z tym musi wypełnić załącznik PIT/O.
  W ubiegłym roku wydał na internet w sumie 1.200 zł. Niestety, może odliczyć sobie od dochodu tylko górny limit ulgi - 760 zł. Kwotę tę wpisuje w części B. Odliczenia od dochodu w poz. 21.

  CAŁOŚĆ NA DZIECKO
  W rozliczeniach za 2008 można skorzystać z ulgi na dziecko w pełnej wysokości, nawet jeżeli urodziło się w trakcie roku. Od 2009 będzie to można zrobić tylko za czas, w którym faktycznie wychowywało się dziecko - 92,67 zł za każdy miesiąc.
  Krzysztof może odliczyć sobie również ubiegłoroczną darowiznę na hospicjum, w którym leżała jego mama - 1.000 zł. Wykazuje to w rubryce 13 załącznika, a dokładne dane obdarowanej organizacji wpisuje w części D.


  DOCHÓD DO POMNIEJSZENIA
  Czas przejść do wypełniania PIT-36. Na pierwszy rzut oka formularz ten może przyprawić o zawrót głowy - ma aż 6 stron. Jednak nie wszystkie rubryki Krzysztof musi wypełnić. Formularz ten przydatny jest też bowiem m.in. pracującym za granicą, uzyskującym przychody z najmu lub rodzicom, którzy do swoich dochodów muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci.

  Na pierwszej stronie formularza - po wpisaniu NIP oraz roku za który wypełniane jest zeznania zaznacza w poz. 6 kwadrat 1 - rozliczenie indywidualnie. Następnie wpisuje swoje dane identyfikacyjne.

  INFORMACJE DODATKOWE
  Część C. PIT - 36 wypełniają przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich pięciu latach z tzw. kredytu podatkowego.
  Na kolejnej stronie, w części D., poz. 53 Krzysztof wykazuje swoje ubiegłoroczne przychody - 90.000 zł, w poz. 54 - koszty uzyskania przychodu - 35.000, a w poz. 55 - dochód - 55.000 zł. Natomiast w rubryce 57 wykazuje odprowadzone już do fiskusa zaliczki na podatek. Krzysztof płacił je w tzw. formie uproszczonej, czyli na podstawie dochodu za 2007 rok. Pomniejszał je o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w części do odliczenia), w sumie wyszło mu 5.670 zł.


  STRATĘ ODLICZ!
  W części E. przedsiębiorca może odliczyć sobie straty z lat ubiegłych. Warto pamiętać, że stratę można odliczać od dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość odliczenia nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

  W części E. formularza przedsiębiorcy mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że w trakcie roku podatkowego nie zaliczali ich w koszty uzyskania przychodu. Ale Krzysztof je zaliczał. Zatem przechodzi do części F. Tu wykazuje odliczenia od dochodu wykazane w PIT/0, czyli ulgę na dzieci, internet oraz darowiznę. Wpisuje je w poz. 145.

  PODATEK KROK PO KROKU
  Krzysztof przechodzi do obliczenia podatku, czyli części H. W poz. 167 wykazuje dochód po odliczeniach, czyli 55.000-1.760 = 53.420. Tyle samo - w jego przypadku - wyniesie podstawa obliczeniach podatku. Wpisuje ją w poz. 170.

  ZAOKRĄGLAMY
  Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijamy, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych.
  Następnie Krzysztof oblicza podatek zgodnie ze skalą. Jego ubiegłoroczny dochód mieści się w przedziale od 44.490 do 85.528 zł, czyli wpada on w drugą stawkę - 30 proc.
  Zatem do 7.866,25 dodaje 30% nadwyżki powyżej 44.490 =10.545,25 zł. Wpisuje to w rubrykę171 i 175.
  Teraz przystępuje do odliczeń od podatku. W pierwszej kolejności - w poz. 176 wpisuje zapłacone przez cały 2008 rok składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. A to jest 2.127,09 zł. W poz. 180 wykazuje odliczenia od podatku wykazane w części C załącznika PIT/O, czyli ulgę na dziecko.
  W sumie podatek po wspomnianych odliczeniach wynosi 7.244.46 zł. Wpisuje go w poz. 185, a po zaokrągleniu w rubrykę 188.


  Tymczasem wpłacane przez cały rok do fiskusa zaliczki na podatek to 5.670 zł. Różnica między podatkiem należnym a sumą zapłaconych zaliczek wynosi 1.574 zł. I tyle właśnie będzie musiał dopłacić fiskusowi.

  Krzysztof opuszcza część N. formularza PIT-36, gdzie wpisuje się należne zaliczki na podatek za poszczególne miesiące. Rozliczał je bowiem w formie uproszczonej, a wówczas - jak wynika z broszury informacyjnej resortu finansów - nie ma obowiązku wypełniania tych rubryk.

  W części O wpisuje nazwę organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać procent swojego podatku należnego za 2008 rok. Będzie to 1 proc. z poz. 188, czyli 72,44 zł. Po zaokrągleniu do pełnych dziesiątków groszy w dół wpisuje tę kwotę w poz. 307.

  UWAGA
  W części P. załącznika możesz podać szczegółowy cel, na który ma trafić twój 1 proc. podatku oraz podać swoje dane i wyrazić zgodę na przekazanie ich obdarowanej organizacji pożytku publicznego. Pamiętaj, można wybrać tylko jedną organizację z tych widniejących w wykazie ministra pracy i polityki społecznej.
  Krzysztof zaznacza jeszcze w części R. załączniki, które złoży wraz z PIT-36. W jego przypadku będzie to PIT/O oraz PIT/B, w którym podaje informacje o swojej firmie. I na koniec podpis.

  Zeznanie Krzysztof może złożyć do fiskusa już teraz, a na zapłacenie brakującego podatku ma czas do końca kwietnia. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, będzie musiał zapłacić odsetki.


  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo