Humanistyczny test...

  Humanistyczny test gimnazjalny 2009. Zobacz arkusze i odpowiedzi!

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Podkarpackie

  Uczniowie III klas gimnazjum w gminie Nisko pisało w środę swoją małą maturę.

  Uczniowie III klas gimnazjum w gminie Nisko pisało w środę swoją małą maturę. ©S. Czwal

  Pobierz arkusze egzaminacyjne testu humanistycznego. Uwaga gimnazjaliści! Publikujemy przykładowe odpowiedzi.
  Uczniowie III klas gimnazjum w gminie Nisko pisało w środę swoją małą maturę.

  Uczniowie III klas gimnazjum w gminie Nisko pisało w środę swoją małą maturę. ©S. Czwal


  Kryteria oceny wypowiedzi w zadaniu 28:

  - realizacja tematu: czy jest sformułowana prośba, a potem umotywowana;
  - kompozycja: zachowanie określonych, formalnych wyróżników podania (data, przedstawienie nadawcy, wskazanie adresata, podpis);
  - styl: dostosowanie stylu do formy wypowiedzi, jaką jest podanie;
  - język: poprawność języka - słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie pojawiają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność);
  - zapis: ortografia i interpunkcja.

  Kryteria oceny wypowiedzi w zadaniu 29:

  - realizacja tematu: przynajmniej dwa fragmenty tekstu są zgodne z tematem; podano dwa przykłady świadczące o zrozumieniu tematu; rozwinięto przykłady, ukazując wiedzę na zadany temat; posłużenie się jednym przykładem do uzasadnienie tezy; wykorzystanie kolejnego przykładu w funkcji argumentacyjnej; merytoryczna poprawność wypowiedzi;
  - kompozycja wypowiedzi: tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji; tekst jest spójny, tekst jest logicznie uporządkowany;
  - poprawność językowa i stylistyczna w zakresie budowy słownictwa, frazeologii, budowy zdań i odmiany wyrazów;
  - dostosowanie stylu do rodzaju wypowiedzi;
  - poprawnośc zapisu: ortografia i interpunkcja.

  Komentarze (5)

  Wszystkie komentarze (5) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo