Egzamin gimnazjalny 2009: Arkusze, odpowiedzi do testu...

  Egzamin gimnazjalny 2009: Arkusze, odpowiedzi do testu matematyczno - przyrodniczego

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Podkarpackie

  Sandra Wilinawska gimnazjalistka ze Stalowej Woli zestresowana tuż przed testem.

  Sandra Wilinawska gimnazjalistka ze Stalowej Woli zestresowana tuż przed testem. ©E. Bożek

  Uczniowie klas trzecich gimnazjów w całym kraju zdawali w czwartek test matematyczno - przyrodniczy. Zobacz odpowiedzi.
  Sandra Wilinawska gimnazjalistka ze Stalowej Woli zestresowana tuż przed testem.

  Sandra Wilinawska gimnazjalistka ze Stalowej Woli zestresowana tuż przed testem. ©E. Bożek

  Zdjęcie numer 1. Zadanie 6

  Zdjęcie numer 1. Zadanie 6

  Zadanie 1. (0-1)
  Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki?
  A. 525 kcal

  Zadanie 2. (0-1)
  Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik?
  D. Aerobik.

  Zadanie 3. (0-1)
  Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?
  B. 2

  Zadanie 4. (0-1)
  Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Przyjmij, że 1 kcal = 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.
  C. 130 kcal to 544,7 kJ

  Zadanie 5. (0-1)
  Jaką drogę przebywał zawodnik w ciągu każdej sekundy?
  A. 10 m

  Zadanie 6. (0-1)
  Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu biegu zawodnika?
  D. (zdjęcie nr 1)

  Zadanie 7. (0-1)
  Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 sm?
  B. 2 m

  Zadanie 8. (0-1)
  Do cukrów prostych, które krążą we krwi człowieka, należy
  C. Glukoza


  Zdjęcie numer 2. Zadanie 27

  Zdjęcie numer 2. Zadanie 27

  Zadanie 9. (0-1)
  Który z parametrów krwi pacjentki ma wartość niezgodną z normą?
  A. Zawartość glukozy

  Zadanie 10. (0-1)
  Na podstawie powyższych wyników badania krwi można przypuszczać, że…
  C. pacjentka ma cukrzycę


  Zadanie 11. (0-1)
  Wybierz zdanie, w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia.
  B. Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy.

  Zadanie 12. (0-1)
  W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka?
  D. W czwartej.

  Zadanie 13. (0-1)
  Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzorów sumarycznych tlenków metali
  B. Na2O, MgO, Al2O3

  Zdjęcie numer 3. Zadanie 28

  Zdjęcie numer 3. Zadanie 28

  Zadanie 14. (0-1)
  W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24.
  A. Kwasem tym jest H2CO3

  Zadanie 15. (0-1)
  Atom azotu zawiera
  D. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.


  Zadanie 16. (0-1)
  Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy.
  C. NO2

  Zadanie 17. (0-1)
  Wskaż równanie reakcji zobojętniania.
  B. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

  Zadanie 18. (0-1)
  Który wzór wyraża zależność przedstawioną na wykresie?
  B y = 20/x

  Zadanie 19. (0-1)
  Jaką masę miałby jeden kawałek czekolady, gdyby tabliczkę czekolady podzielono na 8 osób?
  C. 2,5 dag

  Zdjęcie numer 4. Zadanie 29

  Zdjęcie numer 4. Zadanie 29

  Zadanie 20. (0-1)
  Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy przez x?
  A. 3X+0,6=15

  Zadanie 21. (0-1)
  Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to
  D. Urbanizacja

  Zadanie 22. (0-1)
  Na mapie w skali 1 : 300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?
  A. 4500 km

  Zadanie 23. (0-1)
  Meksyk położony jest od Buenos Aires na
  C. północny zachód
  Zdjęcie numer 5. Zadanie 33.

  Zdjęcie numer 5. Zadanie 33.

  Zadanie 24. (0-1)
  Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniższych miast Słońce w tym dniu jeszcze nie górowało?
  B. W Buenos Aires i w Meksyku.

  Zadanie 25. (0-1)
  Różnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19°N, 99°W) a Lagos (6°N, 3°E) jest równa
  D. 6 godzinom 48 minutom.


  Zadanie 26. (0-2)
  Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom współrzędne geograficzne określające ich położenie. Współrzędne geograficzne: 19°N, 28°N, 35°S, 58°W, 77°E, 99°W
  - Buenos Aires - szerokość geograficzna 35 stopni S, długość geograficzna 58 stopni W
  - Delhi - szerokość 28 stopni N, długość 77 stopni E

  Zadanie 27. (0-2)
  Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki. Zapisz obliczenia.
  - Patrz zdjęcie nr 2

  Zdjęcie numer 6. Zadanie 34

  Zdjęcie numer 6. Zadanie 34

  Zadanie 28. (0-2)
  Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia.
  - Patrz zdjęcie numer 3

  Zadanie 29. (0-4)
  Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.
  - średnia moc zawodników wynosi 250 W (zdjęcie numer 4)
  Zdjęcie numer 7. Zadanie 36.

  Zdjęcie numer 7. Zadanie 36.

  Zadanie 30. (0-1)
  Które z włókien - białe czy czerwone - są bardziej podatne na zmęczenie?
  - Białe

  Zadanie 31. (0-1)
  Jak nazywa się proces, który powoduje zmęczenie mięśni?
  - Oddychanie beztlenowe

  Zadanie 32.
  (0-1) Które z włókien - białe czy czerwone - będą w większym stopniu zaangażowane w skurcz mięśni w czasie biegu krótkodystansowego?
  - Białe

  Zadanie 33. (0-3)
  Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40 cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia.
  - Objętość kosza wynosi 25 l. (patrz zdjęcie numer 5).
  Zadanie 34. (0-5)
  Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię? Zapisz obliczenia.
  - Większą powierzchnię ma I dom. (Patrz zdjęcie numer 6)


  Zadanie 35. (0-2)
  Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.

  Równanie reakcji I
  CaO + H2O→ Ca(OH)2
  Równanie reakcji II
  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

  Zadanie 36. (0-2)
  Diagram kołowy przedstawia masowy skład procentowy pierwiastków w węglanie wapnia. Oblicz masę tego węglanu, wiedząc, że masa wapnia jest równa 8 kg. Zapisz obliczenia.
  - Masa węglanu wapnia wynosi 20 kg. (patrz zdjęcie numer 7)

  Komentarze (2)

  Wszystkie komentarze (2) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo