Podatkowe problemy - wyjaśnia Ewa Woźniak, pracownik urzędu...

  Podatkowe problemy - wyjaśnia Ewa Woźniak, pracownik urzędu skarbowego

  Aleksandra KOS kos@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Ulga rehabilitacyjna, możliwość odliczenia ulgi na dzieci, rozliczanie z zagranicznych dochodów - z takimi właśnie sprawami dzwonili do nas czytelnicy. Podczas dyżuru przy głośnym telefonie "Echa Dnia" pomagał im nasz ekspert Ewa Woźniak z II Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  Ewa Woźniak - nasz ekspert w sprawach rozliczeń podatkowych, pracownik II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

  Ewa Woźniak - nasz ekspert w sprawach rozliczeń podatkowych, pracownik II Urzędu Skarbowego w Kielcach. ©archiwum

  Oto najciekawsze pytania i odpowiedzi.

  * Jestem osobą niepełnosprawną i posiadam pierwszą grupę inwalidzką. W marcu 2008 roku wydałam na leki kwotę 90 złotych, natomiast w kwietniu i maju po 200 złotych. Jaką kwotę mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym?
  Ewa Woźniak: - W zeznaniu podatkowym za 2008 rok może pani odliczyć od dochodu kwotę 200 złotych, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w kwietniu i maju, powyżej 100 złotych. Odliczenie nie przysługuje za miesiąc marzec 2008 roku, gdyż wydatki na leki w tym miesiącu nie przekroczyły kwoty 100 złotych.
  Należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną.
  * W roku podatkowym 2008 razem z mężem otrzymaliśmy od dostawcy usług telefonicznych faktury VAT wystawione na imię i nazwisko obojga na kwotę 3312 złotych, z czego 1560 złotych za usługi sieci Internet. W jaki sposób mogę skorzystać z ulgi internetowej?
  - Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika przysługuje indywidualnie każdemu podatnikowi. W przypadku małżeństw każdy z małżonków może odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki. Oznacza to, że zarówno pani, jak i małżonek możecie odliczyć od dochodu połowę łącznych wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet udokumentowanych fakturami VAT, oczywiście w granicach obowiązującego limitu 760 złotych na osobę.
  Należy również pamiętać, że wysokość odliczenia uzależniona jest od kwot opłat faktycznie wniesionych w danym roku podatkowym. Tak więc, jeżeli zapłata faktury VAT wystawionej w 2008 roku nastąpi w innym roku, na przykład w 2009, to podatnik nie może uwzględnić tej kwoty w rozliczeniu rocznym za rok podatkowy 2008.

  * Czy rodzicom przysługuje ulga prorodzinna, jeżeli mają studiującą zaocznie córkę, która nie ukończyła 25 roku życia, ale osiągnęła w 2008 roku dochód z tytułu odbytego stażu w wysokości 3783 złotych?
  - Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzice pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej. Wyjątkiem są dochody z tytułu pobierania renty rodzinnej. Łączna wysokość dochodu uzyskanego z innych źródeł przez dziecko nie może przekroczyć za 2008 rok 3088,68 złotych. Ponieważ dochód uzyskany przez córkę przekroczył limit dochodów ustalony w przepisach podatkowych, rodzice nie będą mogli skorzystać z odliczenia od podatku, to znaczy ulgi prorodzinnej.

  * W 2008 roku pracowałem dwa miesiące w Holandii. Mam miejsce zamieszkania w Polsce. Uzyskałem także dochody w Polsce, czy muszę rozliczyć się z holenderskich dochodów?
  - Tak. Regulacje zawarte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w konwencji podpisanej między rządem Polski a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, nakładają na podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce obowiązek rozliczenia się z dochodów uzyskanych z pracy w Holandii.
  Zgodnie z postanowieniami tej konwencji do dochodów uzyskanych z pracy najemnej w Holandii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że dochód uzyskany z pracy wykonywanej w Holandii jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.
  Tak więc ma pan obowiązek złożenia w Polsce rozliczenie za 2008 rok na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo