Kredyt konsumencki na nowych zasadach

  Kredyt konsumencki na nowych zasadach

  Anna NIEDZIELSKA, niedzielska@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Kredyt konsumencki na nowych zasadach
  Od przyszłego roku zmienią się zasady udzielania kredytów konsumenckich. Będziemy mieć większe kwoty do dyspozycji i dłuższy czas na rezygnację z pożyczki.
  Kredyt konsumencki na nowych zasadach
  To niektóre zmiany wprowadzane przez nową dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki. Nowe przepisy wejdą w życie najpóźniej w czerwcu 2010 roku, bo zmuszają nas do tego przepisy unijne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pracuje nad projektem ustawy.

  Nowe przepisy ułatwią zaciąganie kredytów konsumenckich w innych krajach Unii Europejskiej oraz ujednolicą ochronę konsumentów. Obecnie udziela się w Polsce kredytów konsumenckich do kwoty 80 tysięcy złotych lub jej równowartości w walucie obcej reguluje. Przepisy, które wejdą w życie w 2010 roku obejmą kredyty o wartości do 75 000 euro, czyli około 330 tysięcy złotych według obecnego kursu.

  WIĘCEJ CZASU NA REZYGNACJĘ
  Zgodnie z obecnymi przepisami konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania bez podawania przyczyny. Przy zawieraniu umowy klient powinien otrzymać od kredytodawcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - z oznaczeniem jego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Jeżeli umowa o kredyt nie zawierała takiej informacji, można od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania na piśmie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  Dyrektywa wydłuża termin na odstąpienie od umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia, dając konsumentowi więcej czasu na dokładne przemyślenie decyzji.

  Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: - Polskie przepisy dostosowujemy do dyrektyw unijnych i obecnie pracujemy nad przygotowaniem projektu ustawy. Planujemy, że trafi on pod obrady Sejmu przed końcem wakacji. Nowe przepisy muszą wejść w życie w pierwszym kwartale 2010 roku.

  WSZYSTKO W FORMULARZU
  Istotnym elementem, który wprowadza dyrektywa, jest Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy, który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak koszty pożyczki czy ubezpieczenia. Na ich podstawie konsumenci mają podjąć świadomą decyzję odnośnie zaciąganego kredytu, a także będą mogli z łatwością porównywać oferty różnych instytucji pożyczkowych we wszystkich państwach członkowskich.

  Nowe unijne prawo wymaga także, aby oprócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania konsument otrzymywał cały pakiet szczegółowych informacji zawsze wtedy, gdy kredytodawca podaje koszt uzyskania pożyczki.

  Wraz z wejściem w życie dyrektywy, instytucje udzielające kredytów będą mogły otrzymać rekompensatę w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci zaciągniętą pożyczkę. Zgodnie z obowiązującą polską ustawą o kredycie konsumenckim wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych opłat. Wprowadzana zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania.

  BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
  Wejście w życie dyrektywy pomoże także w wyeliminowaniu praktyk, które budzą poważne wątpliwości. Niektóre instytucje parabankowe pobierają od konsumentów wysoką opłatę przygotowawczą, po czym decydują o nieudzielaniu kredytu, nie oddając jednocześnie pobranej kwoty.

  Polskie przepisy przewidują, że łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie może przekroczyć 5 procent udzielonej pożyczki. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. Zmieni się to po wdrożeniu nowej regulacji.

  Komentarze (1)

  Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo