Praca w służbie cywilnej - z czym się to wiąże

  Praca w służbie cywilnej - z czym się to wiąże

  opr. and

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Praca w służbie cywilnej - z czym się to wiąże
  Służba cywilna to inaczej praca w organach i instytucjach państwowych. Regulują ją specjalne przepisy, które w wielu punkach różnią się od powszechnie obowiązującego prawa pracy.
  Praca w służbie cywilnej - z czym się to wiąże
  Pracownicy służby cywilnej świadomie rezygnują z części przysługujących im praw, na przykład z możliwości kariery politycznej. Pracownik służby ma na celu podtrzymywanie działań struktur państwowych i zachowania ciągłości prac przy zmieniających się rządach i zmianach politycznych. Nadrzędnym celem pracowników służby jest służyć państwu oraz apolityczność.
  Gdzie pracują urzędnicy służby publicznej? W kancelarii premiera, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej i urzędach wojewódzkich.

  GDZIE SZUKAĆ
  Każda osoba, która chcę rozpocząć swoją przygodę zawodową z służbą publiczną powinna zacząć od szukania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie www.usc.gov.pl.
  Można tam znaleźć aktualne oferty pracy oraz zapoznać się z wymaganiami od kandydatów. Każde stanowisko wymaga innych kwalifikacji, więc jest szansa, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

  W ogłoszeniach czytaj dokładnie jakie dokumenty należy przedstawić w zgłoszeniu. Przeważnie trzeba wysłać życiorys, list motywacyjny, kopię dowodu osobistego, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz inne wymagane dokumenty (choćby potwierdzające znajomość języka).

  REKRUTACJA
  Rekrutacja do służb publicznych składa się z kilku etapów:
  * weryfikacja kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów, odrzucenie tych, którzy nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu z ofertą pracy, twoja oferta może zostać odrzucona np. z powodu braku niektórych dokumentów.
  * test merytoryczny z wiedzy dotyczącej zagadnienia, którym będzie zajmował się przyszły pracownik służby, oprócz znajomości problematyki sprawdza się także poziom znajomości języka obcego wymaganego od kandydata. Najczęściej taki test jest w formie pisemnej. Zdarza się jednak, że przybiera formę rozmowy. Pytania są wnikliwe i dotyczą znajomości prawa oraz procedur. Osoby, które uzyskają najwięcej punktów zapraszani są do kolejnego etapu.
  * rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie Twojej osoby i ocenę, czy masz wystarczające predyspozycje do pracy w służbie cywilnej, komisja będzie pytać się Ciebie o fakty z Twojego życiorysu, sprawdzać Twoją motywację do pracy.
  * oczekiwanie na decyzję - najtrudniejszy etap.

  MIANOWANIE
  Gdy już dostaniemy wymarzoną pracę możemy po pewnym czasie starać się o mianowanie na urzędnika służb cywilnych. O mianowanie może ubiegać się osoba, która:
  * jest pracownikiem służby cywilnej;
  * posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
  * posiada tytuł magistra lub równorzędny;
  * zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej;
  * jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.
  Dodatkowe warunki, to polskie obywatelstwo, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Pracownik służby cywilnej kieruje zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W danym roku kalendarzowym zgłoszenia składa się w okresie od 1 stycznia do dnia 31 maja. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, która sprawdza wiedzę, umiejętności i predyspozycje kierownicze niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo