Wszystko o pomostówkach

  Wszystko o pomostówkach

  Anna NIEDZIELSKA niedzielska@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze to jedna z podstaw do otrzymania emerytury pomostowej.

  15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze to jedna z podstaw do otrzymania emerytury pomostowej. ©archiwum

  Zainteresowanie emeryturami pomostowymi, które od stycznia zastąpiły wcześniejsze emerytury, w naszym regionie jest bardzo małe. Osoby, które mogłyby dostać takie świadczenie, często nie wiedzą czy im ono przysługuje i czy im się to opłaca.
  15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze to jedna z podstaw do otrzymania emerytury pomostowej.

  15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze to jedna z podstaw do otrzymania emerytury pomostowej. ©archiwum

  O emeryturę pomostową może starać się osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę i urodziła się po 1948 roku. Dodatkowo osoba ta musi mieć ukończone co najmniej 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna.

  MUSISZ SPEŁNIĆ TE WARUNKI
  Kolejne warunki przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych z grudnia 2008 roku to przynajmniej 15-letni staż pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
  Praca ta musiała być wykonywana zarówno przed 1 stycznia 1999 roku, jak i po 31 grudnia 2008 roku. Wymagane jest także zatrudnienie przy tych pracach w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na całym etacie. Osoba starająca się o pomostówkę musi mieć także odpowiednio długi staż pracy, a co się z tym wiąże okres składkowy i nieskładkowy w ZUS wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ostatni wymóg to zatrudnienie na umowę o pracę, którą przy składaniu wniosku o emeryturę pomostową, należy rozwiązać.

  CO TO SĄ PRACE SZCZEGÓLNE?
  Pojęcia prac szczególnych i w szczególnym charakterze budzi najwięcej wątpliwości osób starających się o świadczenia. Zostały one wymienione w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. Najlepiej jest więc sprawdzić czy wykonywany przez nas zawód lub zajęcie - które uważamy za szczególne, znajduje się na tej liście. Ważne jest także aby na dokumentach - umowach o pracę, świadectwach pracy - zakład zaznaczył, że była ona wykonywana w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
  WNIOSEK I CO POTEM?
  Emerytura pomostowa, w przeciwieństwie do przysługującego z racji wieku świadczenia emerytalnego, nie jest przyznawana z urzędu. Dlatego każda zainteresowana jej otrzymaniem osoba lub jej pracodawca musi złożyć do ZUS wniosek, do którego trzeba dołączyć wszelką dokumentację potwierdzającą okresy pracy. Obowiązkowe jest złożenie formularza ZUS RP-6, w którym wpisuje się każdy okres ubezpieczenia - zatrudnienie lub prowadzenie firmy. Jeśli dokumenty dotyczące okresów zatrudnienia wcześniej trafiły do ZUS - na przykład do ustalenia kapitału początkowego - to do wniosku należy załączyć te świadectwa pracy, których zakład ubezpieczeń nie ma - czyli dotyczące okresów zatrudnienia po 31 grudnia 1998 roku.

  Wysokość emerytury pomostowej oblicza się poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury, (czyli kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego), przez średnie dalsze trwanie życia. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która od marca wynosi 675 złotych 10 groszy.

  POMOSTÓWKA A PRACA
  Do emerytury pomostowej można dorobić, ale nie wolno wykonywać prac w warunkach szczególnych. Prawo do emerytury pomostowej może być zawieszone, lub jej wysokość może ulec zmniejszeniu z powodu osiągania wysokich przychodów. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu także w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach przez osobę mającą prawo do tej emerytury. Prawo do emerytury pomostowej ulega również zawieszeniu na wniosek emeryta.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo