Choroba na wakacjach czyli wszystko o EKUZ

  Choroba na wakacjach czyli wszystko o EKUZ

  Anna NIEDZIELSKA niedzielska@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Co daje bezpłatna karta EKUZ? Spokój, kiedy będziemy musieli nagle skorzystać z pomocy lekarza za granicą
  Choroba na wakacjach czyli wszystko o EKUZ

  Jakie dokumenty do wyrobienia EKUZ?

  Jakie dokumenty do wyrobienia EKUZ?


  Podstawowym dokumentem dołączanym do wniosku o wydanie EKUZ jest legitymacja ubezpieczeniowa. Konieczne jest jej okazanie, a dokładnie stron z danymi osoby wyjeżdżającej oraz z aktualną pieczątką (aktualizowana co 30 dni) potwierdzającą zatrudnienie. Może to też być potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów), druk RMUA, czyli potwierdzenie przelewu składek zdrowotnych przez zakład pracy, albo odcinek emerytury lub renty. W przypadku karty EKUZ dla dzieci dodatkowo konieczne jest potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA wypełniony przez zakład pracy rodzica), a dla młodzieży uczącej się ważna jest legitymacja studencka lub szkolna.  Sezon urlopowy na półmetku, ale sporo osób dopiero planuje wyjazd.
  Dlatego zaprosiliśmy na dyżur przy głośnym telefonie "Echa Dnia", eksperta do spraw Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na pytania odpowiadała Kinga Mazowiecka ze świętokrzyskiego oddziału NFZ. Oto najciekawsze z nich.

  * Co trzeba zrobić, by nie płacić za leczenie za granicą?
  Kinga Mazowiecka: - Wyjeżdżając na wakacje do któregokolwiek kraju Unii Europejskiej lub do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii warto wyrobić sobie EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe, ale jest to dokument w postaci plastikowej karty, dzięki któremu w razie choroby czy wypadku za pomoc i leczenie nie będziemy płacić pełnego kosztu pobytu w szpitalu, udzielonej porady czy wykonanego zabiegu. EKUZ gwarantuje nam bowiem traktowanie na równi z obywatelami kraju, w którym przebywamy. A to oznacza, że jeżeli w danym państwie na przykład dopłaca się do transportu sanitarnego, pierwszych dni pobytu w szpitalu, leków, wizyty u specjalisty - my też będziemy musieli dopłacić. Są to jednak niewielkie sumy w porównaniu z kwotami, które musielibyśmy zapłacić nie mając EKUZ - wówczas bowiem pokrywamy pełne koszty terapii idące często w tysiące euro.

  * Czy mając EKUZ, trzeba się jeszcze ubezpieczać dodatkowo?
  - Na pewno warto o tym pomyśleć, ale równocześnie trzeba koniecznie dopytać się co obejmuje dodatkowe ubezpieczenie oferowane przy wyjeździe na zorganizowaną wycieczkę. Chodzi o to, by uniknąć opłat obowiązujących w danym kraju - w większości państw europejskich nie ma darmowej służby zdrowia, są dopłaty do zabiegów i badań. Trzeba też pamiętać, że EKUZ gwarantuje nam pomoc medyczną wyłącznie w nagłych wypadkach - nie jest dokumentem, na podstawie którego za granicą możemy sobie leczyć chorobę przewlekłą czy wyko-nać operację planową.

  * Czy EKUZ jest dokumentem ubezpieczenia także w Polsce i można się nim okazywać w przychodni czy szpitalu?
  - Nie, EKUZ nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce - tą kartą nie możemy się posługiwać udając się do przychodni czy szpitala na terenie naszego kraju. Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

  * Jak wyrobić EKUZ?
  - EKUZ wyrabiamy we właściwym miejscu zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia . Wniosek można złożyć też drogą pocztową, ale wówczas trzeba się liczyć z czekaniem na kartę - fundusz wyrobi EKUZ od ręki, do-liczyć trzeba jednak czas dostarczenia przesyłki przez pocztę.
  Z siedziby funduszu albo ze strony internetowej (na przy-kład www.nfzkielce.pl) trzeba pobrać wniosek o wydanie EKUZ. Z wypełnionym kwestionariuszem, dokumentami - dowodami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne oraz dowodem osobistym zgłaszamy się do Wydziału Współpracy Międzynarodowej NFZ. Jeżeli nie możemy osobiście złożyć i odebrać dokumentów możemy to zrobić przez zaufaną osobę, której wystawiamy pisemne upoważnienie. EKUZ otrzymujemy od ręki - jednak nie warto czekać na ostatnią chwilę: sezon tury-styczny w pełni i zaczynają się tworzyć kolejki. Wyrobienie karty jest bezpłatne.

  Kinga Mazowiecka, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Nasz ekspert do spraw Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  * Co zrobić, kiedy wyjedziemy bez EKUZ, a zachorujemy?
  - W razie wypadku czy nagłego zachorowania pomoc zostanie nam udzielona, ale trzeba będzie za nią zapłacić w 100 procentach i samodzielnie pokryć wszystkie koszty. W takiej sytuacji bierzemy ze szpitala czy przychodni rachunki, które potem przedstawiamy we właściwym oddziale NFZ. Fundusz je weryfikuje i przy potwierdzeniu u strony zagranicznej, że zdarzenie miało charakter nagły, zwraca pieniądze. Jest to jednak proces długotrwały i lepiej nie ryzykować wyjazdu bez EKUZ.

  Wyjeżdżając do krajów nie wymienionych na początku, trzeba sobie wykupić indywidualne ubezpieczenie w którejś z firm ubezpieczeniowych.

  * Czy w krajach Unii Europejskiej można wykupywać lekarstwa na polskie recepty i czy się za to płaci, czy też jest refundacja?
  - Recepty wystawione w Polsce muszą być zrealizowane w Polsce. Wykupienie leków za granicą, na recepcie wystawionej w Polsce, możliwe jest jedynie za pełną odpłatnością. Jednak nie wszystkie kraje honorują takie recepty i dlatego lepiej przed wyjazdem wykupić leki w kraju, bo może okazać się, że za granicą nie będziemy tego zrobić.

  * Podróżuję bardzo często. Czy przed każdym wyjazdem będę musiał zgłaszać się do NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czy nie można wystawić ja-kiegoś zaświadczenia ważnego na przykład przez cały rok?
  - EKUZ jest wydawana na okres dwóch miesięcy od daty potwierdzenia ubezpieczenia przedstawionej na dokumencie, a nie od daty zgłoszenia się do NFZ. Jeżeli wyjazd zaplanowany jest na dłużej, trzeba upoważnić bliską osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia i zaktualizowanych dokumentów złoży kolejny wniosek. Kartę z dłuższymi okresami ważności, ze względu na rodzaj przysługujących uprawnień, mogą otrzymać emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, studenci i uczniowie.

  Komentarze (1)

  x

  Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo