Prawo odstąpienia od umowy - prawnik radzi

  Prawo odstąpienia od umowy - prawnik radzi

  Marcin RADZIMOWSKI radzimowski@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Bywa, że znajdziemy się w sytuacji, w której realizowanie niedawno zawartej umowy, przestaje mieć ekonomiczny sens. Może się zdarzyć również, że wolelibyśmy zrezygnować z niej . Co wtedy? Istnieją dwie instytucje prawne, które wprowadzone do umowy, zapewniają stronom możliwość wycofania się z niej w trakcie realizacji zapisów umowy.
  Jolanta Socha z Kancelarii Prawnej Lexus: - . Strony podpisując umowę, wyłączając tylko umowę kupna – sprzedaży nieruchomości, mogą w niej zastrzec,

  Jolanta Socha z Kancelarii Prawnej Lexus: - . Strony podpisując umowę, wyłączając tylko umowę kupna – sprzedaży nieruchomości, mogą w niej zastrzec, że jednej z nich bądź obu stronom będzie przysługiwało w ciągu określonego czasu, prawo odstąpienia od niej.

  - Aby zastrzeżenie umowne o prawie odstąpienia było ważne, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim umowa jasno musi mówić o możliwości odstąpienia od umowy. Konieczne jest również oznaczenie terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z tego prawa - podkreśla Jolanta Socha z Kancelarii Prawnej Lexus w Tarnobrzegu.
  Prawo to wprowadza "stan niepewności" co do trwałości umowy, dlatego dla bezpieczeństwa obrotu, taki stan powinien trwać jak najkrócej. Należy też w umowie wskazać, czy uprawnienie to przysługuje obydwu stronom, czy też tylko jednej z nich.

  - Odstąpienie od umowy będzie skuteczne jeżeli dotrze do drugiej strony najpóźniej w ostatnim dniu terminu - dodaje Jolanta Socha.

  ZAPŁATA ODSTĘPNEGO
  Jest to druga instytucja prawna pozwalająca na wycofanie się z zawartej umowy.
  Do skuteczności odstąpienia od umowy w tym wypadku konieczne jest także (oprócz złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu) jednoczesne dokonanie zapłaty całej kwoty ustalonej przez strony jako odstępne.
  - Oświadczenie o odstąpieniu składa się drugiej stronie, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli - wyjaśnia Jolanta Socha z Kancelarii Prawnej Lexus. - Celem zapisu umownego jest zrekompensowanie drugiej stronie strat poniesionych wskutek zawarcia umowy, która następne została jakoby anulowana poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

  Zapłata odstępnego ma zatem stanowić substytut odszkodowania. Nie jest koniecznym wyznaczenie terminu obowiązywania prawa odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego a kwota odstępnego może być ustalona dowolnie.


  UMOWA NIEWAŻNA
  W razie skorzystania przez jedną ze stron z jednego z omówionych sposobów odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za nie zawartą, zatem powstaje sytuacja, jakby do zawarcia umowy w ogóle nie doszło.

  To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  - Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Niniejsze skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron w razie odstąpienia, nie są obligatoryjne - dodaje Jolanta Socha.
  Oznacza to, że strony w umowie mogą odmiennie określić skutki odstąpienia i wzajemne obowiązki w razie odstąpienia i to niezależnie od charakteru umowy i świadczeń, do których strony umowy były zobowiązane.

  Komentarze (1)

  Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo