Kłopoty z remontami

  Kłopoty z remontami

  Anna NIEDZIELSKA niedzielska@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Jak uniknąć potyczki z "fachowcami"? Pomyśleć o tym przy zamawianiu usług remontowych czy instalacji nowych sprzętów
   Kłopoty z remontami

  Gdzie po pomoc?

  Gdzie po pomoc?


  Na każdym etapie sporu z przedsiębiorcą, w tym również w postępowaniu sądowym, konsument może zgłosić się po bezpłatną pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, a także organizacji konsumenckich. Bezpłatne porady udzielane są także pod numerem infolinii 0-800-800-008. Sprawy można rozwiązywać również przez działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej Sądy Polubowne.  Cieszyć się z dobrze wykonanego remontu jest prosto i fachowców, którzy go robili dobrze polecać znajomym. Jednak, kiedy ktoś sfuszeruje robotę czasami trudno nam dociekać o swoje prawa, szczególnie jeśli nie zadbaliśmy o nie zawczasu.

  Interwencji konsumentów dotyczących złego wykonania prac budowlanych w naszym domu po wakacjach - czyli sezonie remontowym - jest najwięcej. Pierwszą podstawową sprawą, o której powinniśmy pamiętać przed zleceniem prac jest sporządzenie umowy z fachowcem na piśmie - to ułatwi nam poprawienie fuszerek czy dociekanie swoich praw przy reklamacji nie rzetelnej roboty.

  W umowie powinny naleźć się doprecyzowane niezbędne informacje - z kim ją zawierasz, koszt wykonania usługi i termin realizacji oraz kary wynikające z nie wywiązywania się usługodawców z umowy.

  MASZ PRAWO REKLAMOWAĆ
  Każdy może zareklamować wadliwie wykonaną usługę. Prawo przewiduje różne możliwości dochodzenia roszczeń w zależności od rodzaju zleconych prac.

  W przypadku zamawiania rzeczy ruchomej, np. szafki wykonanej przez stolarza, okien na zamówienie - chronią nas przepisy identyczne jak w przypadku zakupu towarów w sklepie - w ciągu 2 lat od daty wadliwie wykonanej usługi możemy złożyć reklamację. Od usługodawcy możemy żądać wymiany lub bezpłatnej naprawy - a w sytuacji, gdy te rozwiązania nie są możliwe, przysługuje nam prawo do obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Reklamację składamy wykonawcy, najlepiej na piśmie. Ma on 14 dni na ustosunkowanie się do niej.

  EFEKT TEŻ WAŻNY
  Inne prawa przysługują w przypadku umów, których przedmiotem nie jest rzecz, ale rezultat na przykład zamontowanie okna czy szafek kuchennych czy pomalowanie ścian. W przypadku reklamacji tych usług nie ma specjalnych przepisów chroniących zamawiających. Na podstawie kodeksu cywilnego konsument może zażądać od wykonawcy naprawy usługi i wyznaczyć termin na dokonanie tej czynności.

  Jeżeli przedsiębiorca nie usunie wady w wyznaczonym przez nas czasie lub nie jest to możliwe z innych przyczyn - mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty. Pamiętajmy jednak, odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna.
  ZADATEK TEZ WAŻNY
  Dodatkowym uprawnieniem konsumenta są postanowienia zawarte w dokumencie gwarancyjnym, jednak jego dołączenie do towaru lub usługi jest dobrowolne - oznacza to, że przedsiębiorca może, ale nie musi udzielić gwarancji.

  Ważne jest także to, czy przy zamawianiu usługi wpłacamy zadatek czy zaliczkę. W przypadku niewykonania umowy z winy przedsiębiorcy wpłacona zaliczka zostanie nam zwrócona. Jeśli natomiast wpłaciliśmy zadatek to wykonawca - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - zwraca go w podwójnej wysokości.

  Komentarze (1)

  Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo