Akcja Znicz: Zmienią organizację ruchu w powiatach...

  Akcja Znicz: Zmienią organizację ruchu w powiatach niżańskim, stalowowolskim i tarnobrzeskim

  Zdzisław SUROWANIEC, Marcin RADZIMOWSKI

  Echo Dnia Podkarpackie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Podkarpackie

  Jak przed rokiem, także i teraz policjanci będą patrolować okolice cmentarzy.

  Jak przed rokiem, także i teraz policjanci będą patrolować okolice cmentarzy. ©Fot. Zdzisław Surowaniec

  Policyjna akcja "Znicz" w naszym regionie rozpocznie się już w najbliższy piątek 30 października i potrwa do 2 listopada. Służbę na drogach będzie pełnić więcej policjantów niż zwykle.
  Jak przed rokiem, także i teraz policjanci będą patrolować okolice cmentarzy.

  Jak przed rokiem, także i teraz policjanci będą patrolować okolice cmentarzy. ©Fot. Zdzisław Surowaniec

  Odholowanie auta

  Odholowanie auta


  Stalowowolscy policjanci apelują o bezwzględne stosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania i wykonywania poleceń policjantów kierujących ruchem na drodze. W przypadku gdy pojazd będzie zaparkowany w miejscu, gdzie jest to zabronione i będzie utrudniał ruch zostanie odholowany na parking strzeżony.  - Zadaniem policjantów będzie przede wszystkim pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy - tłumaczy Andrzej Walczyna, rzecznik prasowy komendy policji. - Dlatego też apelujemy do kierowców, aby stosowali się do poleceń policjantów i zachowali cierpliwość, bo policjanci pomogą dotrzeć do parkingów, w razie problemów objaśnią drogę.

  NIEUMUNDUROWANE PATROLE

  Policjantów wspomagać będą radary i fotoradary. Patrole policyjne, często nieumundurowane, będą pełnić służbę w okolicach nekropolii i strzec ludzi przed kieszonkowcami. - Pamiętajmy również, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem! - przypomina rzecznik.
  Na terenie powiatu stalowowolskiego wystąpią w okresie Wszystkich Świętych zmiany w organizacji ruchu. Na ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli po stronie przeciwnej do cmentarza komunalnego, zostanie umieszczony znak "zakaz zatrzymywania". Natomiast na ulicy Bojanowskiej po obu stronach drogi zostaną umieszczone znaki "zakaz zatrzymywania". Z uwagi na remont ulicy Kwiatkowskiego ruch na ulicy Bojanowskiej odbywał się będzie w obu kierunkach. Na ulicy Klasztornej przy cmentarzu parafialnym po obu stronach zostaną umieszczone znaki "zakaz zatrzymywania".

  W Turbi w gminie Zaleszany na odcinku drogi krajowej nr 77 po stronie przeciwnej stronie do cmentarza zostanie umieszczony znak "zakaz zatrzymywania". W Zaleszanach y ( odcinek drogi krajowej nr 77). Po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak "zakaz zatrzymywania".

  UWAGA NA ZNAKI

  W Antoniowie na odcinku drogi wojewódzkiej nr 854 po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak "zakaz zatrzymywania". W Woli Rzeczyckiej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 856 po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak "zakaz zatrzymywania".
  W Radomyślu nad Sanem, gdzie cmentarz usytuowany jest przy drodze powiatowej, po obu jej stronach zostaną umieszczone znaki "zakaz zatrzymywania".

  Na terenie gminy Bojanów, Pysznica i Zaklików nie są planowane żadne zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach.

  ZNAKI ZAKAZU

  W Nisku przy ul. Głowackiego po prawej stronie drogi będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania, po lewej stronie jest zatoka postojowa oraz plac nieutwardzony, wykorzystywany jako parking.

  W Racławicach przy ul. Rudnickiej, po lewej stronie drogi krajowej 77 będą ustawione znaki zakaz zatrzymywani się. Cmentarz posiada parking, ponadto istnieje możliwość parkowania pojazdów na drogach bocznych o bardzo małym natężeniu ruchu. W Rudniku przy ul. Mickiewicza po lewej stronie będą ustawione znaki "zakaz zatrzymywania". W rejonie cmentarza istnieją parkingi, ponadto istnieje możliwość skierowania pojazdów na boczne ulice o małym natężeniu ruchu pojazdów.

  W Zarzeczu, poza obszarem zabudowanym, po prawej stronie będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania. Po lewej stronie jest nie utwardzone pobocze na wysokości cmentarza, które jest wykorzystywane do parkowania pojazdów. Istnieje możliwość skierowania pojazdów na boczne drogi. W Kopkach będą obustronnie ustawione znaki zakazu zatrzymywania obok kościoła, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza jest parking.

  BRAK PARKINGU

  W Kurzynie Średniej po prawej stronie dróg będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania. Brak jest tam parkingów oraz utwardzonych poboczy. W Hucie Krzeszowskiej po lewej stronie drogi przy cmentarzu będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania.

  Pozostałe cmentarze w powiecie niżańskim znajdują się przy drogach o małym znaczeniu dla ruchu tranzytowego i ewentualne utrudnienia w ruchu, jeśli powstały były krótkotrwałe i nie wymagały interwencji policji.

  Taka organizacja ruchu zostanie wprowadzona w 30 października, a przywrócona do stanu poprzedniego w dniu 3 listopada. Przewiduje się, że mogą powstać krótkotrwałe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej 19 z ulicą Rzeszowską w Nisku.

  ZMIAN NIE BĘDZIE

  W dniu Święta Zmarłych i w okresie poprzedzającym święto, w Tarnobrzegu i na terenie powiatu tarnobrzeskiego, nie planuje się zmian w organizacji ruchu drogowego. W rejonie cmentarzy znajdujących się w rejonie dróg krajowych i wojewódzkich staną jednak znaki drogowe "ograniczenie prędkości", "zakaz zatrzymywania się" i "zakaz wyprzedzania".

  Cmentarz w Jadachach zlokalizowany jest nieopodal drogi krajowej nr 9. Od Tarnowskiej Woli do cmentarza wzdłuż drogi znajdują się chodniki umożliwiające bezpieczne poruszanie się pieszych. Parking dla pojazdów jest usytuowany bezpośrednio przy cmentarzu.

  - Dodatkowo jako miejsce parkingowe przeznaczony zostanie jeden pas ruchu na drodze powiatowej w kierunku Alfredówki - wyjaśnia komisarz Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu.

  W Jadachach na obszarze niezabudowanym na 134 km drogi krajowej nr 9, obowiązuje zakaz "zatrzymywania się". Postój pojazdów będzie odbywał się na placu obok cmentarza jak i na jednym poboczu drogi. Ruch pieszych uczestników ruchu odbywać się będzie po poboczu.

  PRZY DWORCU PKS

  Dwa cmentarze parafialne w Tarnobrzegu znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 871, po obu stronach ulicy Wisłostrada. To droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W rejonie cmentarzy parkowanie pojazdów będzie się odbywało na prawych - zewnętrznych pasach ruchu. Ruch pojazdów odbywać się będzie tylko jednym - wewnętrznym pasem ruchu.

  Cmentarz, osiedle Wielowieś w Tarnobrzegu, przy drodze wojewódzkiej nr 723 - kierunek na Sandomierz. Obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi i zakaz wyprzedzania. Ruch pieszych odbywać się będzie częściowo po chodniku oraz poboczem. Postój pojazdów odbywać się będzie częściowo na wyznaczonym parkingu znajdującym się tuż przy cmentarzu. Wyznaczone również zostały miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

  Cmentarz komunalny zlokalizowany przy ulicy Bema w Tarnobrzegu (osiedle Sobów) posiada własny parking. Na odcinku tym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz zatrzymywania się. Ruch pieszych odbywać się będzie poboczem jak i też częściowo jezdnią. Wyznaczone zostały miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

  GMINA GORZYCE, GMINA GRĘBÓW

  Cmentarz w Gorzycach znajduje się przy drodze krajowej nr 77 (trasa Sandomierz - Stalowa Wola). Na długości cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po stronie w kierunku Stalowej Woli. Postój pojazdów będzie odbywał się na parkingu przy cmentarzu oraz na drogach gminnych przy urzędzie gminy. Ruch pieszych uczestników będzie odbywał się po poboczu oraz częściowo po jezdni.
  Cmentarz w Trześni znajduje się przy drodze powiatowej nr 1090R. Bezpośrednio przy cmentarzu usytuowany jest parking. Na okres działań po obu stronach drogi powiatowej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Ruch pieszych odbywać się będzie częściowo po jezdni oraz po poboczu.

  Cmentarz w Grębowie zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 871 (Tarnobrzeg - Stalowa Wola). Obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Postój pojazdów będzie odbywał się na pobliskim placu targowym. Na czas trwania działań na drodze wojewódzkiej po obu stronach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Ruch pieszy odbywał się będzie po chodniku.

  Nekropolie w Stalach oraz Krawcach znajduje się przy kościołach i postój pojazdów odbywać się będzie na znajdujących się obok parkingach. Ruch pieszy będzie odbywał się częściowo po poboczu.

  PARKINGI PRZY KOŚCIOŁACH

  W Baranówie Sandomierskim, Skopaniu, Woli Baranowskiej i Ślęzakach postój pojazdów odbywać się będzie na parkingach przy cmentarzach parafialnych. Na wysokości cmentarza w Woli Baranowskiej ustawiony będzie zakaz zatrzymywania się, zaś w Ślęzakach na drodze dojazdowej do cmentarza zostanie zmieniona organizacja ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy.

  Cmentarz parafialny w Chmielowie znajduje się przy drodze powiatowej nr 1110R. Postój pojazdów będzie odbywał się częściowo na terenie cmentarza oraz na poboczu wzdłuż ogrodzenia. Na czas prowadzenia działań obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na długości od wiaduktu do przejazdu kolejowego.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo