Odpowiedzialność podatkowa małżonków - radzi prawnik

  Odpowiedzialność podatkowa małżonków - radzi prawnik

  Marcin Radzimowski

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Prawnicy pomagają czytelnikom "Echa Dnia" odnaleźć się w gąszczu przepisów
  Halina Furman, asystentka z Kancelarii Prawnej LEXUS: - Często nie zdajemy sobie sprawy, jak rysuje się odpowiedzialność, którą ponosimy za naszych najbliższych

  Halina Furman, asystentka z Kancelarii Prawnej LEXUS: - Często nie zdajemy sobie sprawy, jak rysuje się odpowiedzialność, którą ponosimy za naszych najbliższych w związku z ich zobowiązaniami podatkowymi. Zatem dbając o dobro rodziny i majątek dorobkowy warto znać podstawowe zagadnienia tej odpowiedzialności.

  Generalnie każdy podatnik odpowiada za swoje podatki. Jednak w przypadku małżonków odpowiedzialność ta jest rozszerzona - mąż i żona muszą liczyć się z tym, że mogą ponieść odpowiedzialność również za podatki "drugiej połowy".

  W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, odpowiedzialność rozciąga się nie tylko na majątek osobisty małżonka, ale także na cały majątek wspólny małżonków.

  - Przesłanką tej odpowiedzialności jest więc pozostawanie w związku małżeńskim. Jednak nadrzędne znaczenie ma istnienie wspólności majątkowej między małżonkami - wyjaśnia Halina Furman, asystentka z Kancelarii Prawnej LEXUS w Tarnobrzegu.- Dlatego też podatnicy, którzy jeszcze przed zawarciem małżeństwa zdecydowali się na ustanowienie rozdzielności majątkowej takiej odpowiedzialności nie ponoszą.

  Odpowiedzialność ta powstaje z mocy prawa, z chwilą powstania zobowiązania. Nie wymaga wydawania przez organ podatkowy żadnych dodatkowych decyzji.

  - Skutki prawne ograniczenia, wyłączenia lub zniesienia współwłasności majątkowej odnoszą się tylko do zobowiązań, które powstały po ich wprowadzeniu. W praktyce wygląda to tak, że współmałżonek nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wspólność ustała przed powstaniem zobowiązania podatkowego - dodaje Halina Furman.

  CO PO ROZWODZIE?
  Trochę inaczej kształtuje się odpowiedzialność małżonka rozwiedzionego. Należy pamiętać, iż odpowiedzialność ta w momencie ustania związku małżeńskiego nie wygasa. W świetle ordynacji podatkowej rozwiedziony małżonek podatnika rozumiany jest jako "osoba trzecia", która odpowiada obok podatnika.

  Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej jest w istocie współodpowiedzialnością za cudzy dług podatkowy, powstającą wtedy, gdy egzekucja z majątku podatnika zobowiązanego jest bezskuteczna.

  - Jest to bezpośrednia, osobista odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka. Jednak w tym przypadku podstawą odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest decyzja organu podatkowego - mówi Halina Furman, asystentka z Kancelarii Prawnej LEXUS w Tarnobrzegu.

  Decydujące znaczenie dla tej odpowiedzialności mają: czas powstania zobowiązania, które stało się zaległością oraz wysokość przypadającego rozwiedzionemu małżonkowi udziału w majątku wspólnym (po podziale majątku dorobkowego). Rozwiedziony małżonek odpowiada za zaległości z tytułu zobowiązań powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

  Tak więc, gdy rozwiedzionemu małżonkowi nie przypadł majątek wspólny, nie ponosi on odpowiedzialności. Rozwiedziony małżonek nie ponosi odpowiedzialności za odsetki i koszty egzekucyjne powstałe po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo