Odeszli na zawsze. Wspomnienie zmarłych

Odeszli na zawsze. Wspomnienie zmarłych

BARBARA KOŚ /Sok, RF, wit, inia, tnt. mod, pok/

Echo Dnia Radomskie

Echo Dnia Radomskie

Odeszli na zawsze. Wspomnienie zmarłych
Zmarli w tym roku mieszkańcy regionu.
Odeszli na zawsze. Wspomnienie zmarłych
Marek Buczkowski
Zm. 5 listopada 2010 r.
Radny Rady Miejskiej w Kozienicach. Radnym był pierwszą kadencję, startował z ramienia Platformy Obywatelskiej. Z polityką związany był od wielu lat. Znajomi i przyjaciele wspominali go jako pomocnego i zacnego człowieka. Miał 53 lata.

Maciej Walaszczyk
Zm. 20 listopada 2010 r.
Służył w kozienickiej policji. Podczas zabezpieczania wypadku drogowego na trasie Zwoleń - Kozienice został uderzony przez rozpędzony samochód, kierowany przez pijanego kierowcę. Zginął na miejscu. Miał 24 lata.

Krzysztof Rębiś
Zm. 20 listopada 2010 r.
Radca prawny, były radny Rady Miasta i Gminy Lipsko pierwszej kadencji samorządu terytorialnego (1990-1994), pracownik Miasta i Gminy Lipsko i Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, a także Sądu Rejonowego w Lipsku. Miał 54 lata.

Stefan Fundowicz
Zm. 9 grudnia 2010 roku.
Był lekarzem pediatrą i działaczem społecznym. Leczył kilka pokoleń radomian. Przyjmował małych pacjentów w przychodni na Borkach. Znany ze spokoju i niezwykłego podejścia do dzieci. Zawsze uśmiechnięty czekał na pacjentów w swoim gabinecie. Był pierwszym dyrektorem radomskiej stacji Sanepidu. Doktor Fundowicz był radomskim radnym trzech kadencji. W ostatnich wyborach kandydował z list stowarzyszenia Radomianie Razem. Miał 71 lat.

Franciszek Staniszewski
Zm. 11 grudnia 2010 r.
Szydłowiecki radny Rady Miejskiej I i II kadencji, założyciel Cechu Rzemiosł Różnych i Spółdzielni Rzemieślniczej "Rzemiosł Różnych". Urodził się w 1939 roku w Sadku. Wielu wspomina go jako cenionego rzemieślnika branży budowlanej. Nadzorował i prowadził prace związane z odnową zabytków Szydłowca. W środowisku rzemieślniczym był znany jako dobry fachowiec. Zawsze zaangażowany w prace społeczne rzemiosła. Pracował w Urzędzie Rejonowym i Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Był członkiem Rady Nadzorczej i wiceprezesem Spółdzielni Rzemieślniczej w Szydłowcu. W 1990 został uhonorowany "Odznaką Izby Rzemieślniczej Za Zasługi", w 2005 otrzymał natomiast Honorową Odznaką Rzemiosła.

Tadeusz Michalec
Zm. 14 stycznia 2011 r.
Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Radomskiej, związany z Wydziałem Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. Był jednym z najbardziej liczących się postaci i wybitnym, znanym specjalistą w zakresie technologii garbarstwa oraz futrzarstwa i ochrony środowiska. Autor trzech książek oraz ekspertyz, artykułów naukowych i opracowań metodyk procesów technologicznych, które znalazły zastosowanie w przemyśle. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów garbarzy, opiekun ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich. Miał 90 lat.

Lech Izbicki
Zm. 17 stycznia 2011 r.
Niezwykle zasłużony dla Radomia lekarz, twórca radomskiej ortopedii, żołnierz Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, zesłaniec, pasjonat sportu, kawalerzysta. Pochodził z Wilna. W czasie wojny z pseudonimem "Hel" zasilił szeregi Armii Krajowej, walczył w rejonie Wilna. Był żołnierzem III Brygady Wileńskiej "Szczerbiec" AK. W 1944 roku Lech Izbicki został aresztowany, zesłany na osiem lat na Syberię. Po amnestii wrócił do Polski, gdzie rozpoczął studia medyczne w Lublinie. W 1964 roku utworzył najpierw pododdział ortopedii w radomskim szpitalu, a od 1967 roku kierował oddziałem ortopedii, aż do 1992 roku, do czasu przejścia na emeryturę. Dalej jednak pracował jako konsultant wojewódzki. Był członkiem Naczelnego Sądu Izb Lekarskich. Był nie tylko znakomitym ortopedą i wspaniałym człowiekiem. Był lekarzem sportowców, głównie kolarzy i bokserów w Broni Radom. Miał 84 lata.

Stanisław Kopciński
Zm. 24 stycznia 2011 r.
Mieszkał w Zwoleniu, prowadził zakład fotograficzny, przez wiele lat dokumentował ważne wydarzenia. Był inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia", Fundacji "Pogodna Jesień", Rady Klubów Seniora Ziemi Radomskiej, Przeglądów Dorobku Klubów Seniora, Przeglądów Pieśni Żołnierskiej i Wojennej, Przeglądów Pieśni Bożonarodzeniowej. Opiekował się miejscami pamięci narodowej oraz starał się upamiętnić tablicami rodzimych twórców i ludzi oddanych środowisku zwoleńskiemu. Od 2001 roku aktywnie uczestniczył w pracach Rady Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Miał 79 lat.

Ks. Szymon Chodowicz
Zm. 4 lutego 2011 r.
Był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła na osiedlu Gołębiów II w Radomiu. W parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła był od 1999 roku. W następnym rozpoczął budowę kościoła. Był jednym z inicjatorów powołania Parafialnego Klubu Sportowego Petrus. Ksiądz Szymon był bardzo lubianym i szanowanym kapłanem.

Ks. Jerzy Banaśkiewicz
Zm. 6 lutego 2011 r.
Proboszcz parafii świętej Teresy w Radomiu. Bardzo zasłużony dla Radomia. 30 lat temu założył Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu. Był duszpasterzem strajkujących studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, w 1981 roku. Był wieloletnim kaznodzieją i spowiednikiem w katedrze Opieki Najświętszej Marii Panny. W 1998 został proboszczem parafii świętej Teresy w Radomiu. Był także poetą. Został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian zachodzących w Polsce w ostatnich latach. Miał 74 lata.

Stefan Dziewulski
zm. 7 lutego 2011 r.
Był cenionym radiologiem. Ukończył studia w Krakowie w 1955 roku. Przez rok pracował w szpitalu powiatowym w Końskich, a potem w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Tochtermana, obecnie Radomski Szpital Specjalistyczny. Przez wiele lat był kierownikiem zakładu radiologii. 30 września 1995 roku przeszedł na emeryturę, ale od następnego dnia kontynuował pracę, do końca 1997 roku. Od stycznia 1998 roku pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie. W czerwcu 2010 roku, w dniu swoich 80 urodzin, pożegnał się z pracą. Pracował również w szpitalach w Grójcu i Iłży. Miał 81 lat.

Marek Łuczyński
Zm. 18 lutego 2011 r.
Wieloletni dyrektor Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu. Zmarł nagle w Zakopanem. Miał 66 lat.

Stanisław Fatek
Zm. 30 marca 2011 r.
Wieloletni wójt gminy Radzanów. Pracę w Urzędzie Gminy zaczynał jako sekretarz. Zasiadał też w Radzie Powiatu białobrzeskiego, był też członkiem Zarządu powiatu. Później wygrał wybory na wójta gminy Radzanów, a funkcję pełnił nieprzerwanie od 2002 roku. Był też działaczem ludowym, szefem powiatowych struktur PSL, członkiem zarządu wojewódzkiego partii. Od lat działał też w Ochotniczych Strażach Pożarnych, ostatnio jako prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Radzanowie. Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Zachorował nagle w połowie marca, pozostawił żonę i dwoje dzieci. Miał 51 lat.

Fryderyk Kaszuba
Zm. 2 kwietnia 2011 r.
Wieloletni harcmistrz, długoletni komendant hufca ZHP w Siennie, nauczyciel i pracownik oświaty szkół w Siennie. Miał 77 lat.

Jan Madej
Zm. 4 kwietnia 2011 r.
Znany i ceniony lekarz z Goszczyna. Służył pomocą medyczną mieszkańcom całej gminy. Gdy trzeba było pomóc ludziom, nie patrzył na porę dnia i warunki atmosferyczne, nawet w mroźne, śnieżne czy deszczowe dni dojeżdżał do chorych. Miał 80 lat.

Bogusław Kozak
Zm. 23 kwietnia 2011 r.
Magister inżynier mechanik, harcerz, wybitny wychowawca i pedagog, wieloletni nauczyciel szkół radomskich: Zespołu Szkół Samochodowych, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, autor wielu podręczników dla szkół technicznych. Miał 79 lat.
Józef Sot

Zm. 28 kwietnia 2011 r.
Leśnik, długoletni Nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Lipsku i społecznik. Miał 86 lat.
Maciej Mieśnik

Zmarł 30 kwietnia 2011 r.
Student warszawskiej uczelni zmarł wskutek pobicia pod klubem Aula w Radomiu. Do rodzinnego domu przyjechał tylko na święta wielkanocne. Miał 19 lat.

Adam Socha
Zm. 13 maja 2011 r.
Był wieloletnim proboszczem parafii świętego Kazimierza w Radomiu, budowniczym wielu kościołów i domów parafialnych w diecezji radomskiej. W 2010 roku obchodził 55-lecie święceń kapłańskich. Od przejścia na emeryturę przebywał jako rezydent w parafii. Zasłużony kapłan zmarł podczas Mszy Świętej, którą celebrował w swoim mieszkaniu. Największym dziełem księdza Sochy było wybudowanie kościoła świętego Kazimierza, który jest świątynią patronalną miasta Radomia i diecezji radomskiej.
Jolanta Kucharczyk

Zm. 23 maja 2011 r.
Długoletnia kierowniczka Biblioteki Publicznej w Pawłowicach i Solcu nad Wisłą.
Łukasz Borowiecki
Zm. 5 czerwca 2011 r.
Zginął w wypadku samochodowym, próbując ratować przed zderzeniem innych użytkowników drogi. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, a potem politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Związany z firmą Giso specjalista od produkcji wydarzeń muzycznych. W 2004 roku współzałożyciel studenckiego, internetowego radia PDDFM w Szczecinie. Wtedy też rozpoczęła się jego przygoda z organizacją koncertów i przedsięwzięć muzycznych. Na urodziny szczecińskiego radia Łukasz zaprosił radomski zespół IRA. Potem były kolejne udane imprezy w tym koncerty: The Rasmus, Urial Heep, Scorpions, Kylie Minoque, Morandi czy Motorhead. Jego międzynarodowe doświadczenie, zdobywane przy koncertach grup Deep Purple czy Reamonn, zaowocowało kontaktami z artystami o światowej sławie. Dwa lata temu zorganizował w Radomiu Feniks Festival, wystąpił zespół Morandi i Jamal. Był menagerem znanego zespołu Alicetea. W 2009 roku w Plebiscycie organizowanym przez "Echo Dnia" jego firma zdobyła tytuł Lidera Regionu w kategorii "debiut". Łukasz pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień, zaraził optymizmem, pasją działania. Twierdził, że nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz rodzina i bliscy odnajdują Łukasza w jego rocznym synku Fryderyku. Miał 29 lat.
Józef Jezierski
Zm. 21 czerwca 2011 r.
Profesor doktor habilitowany, długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej. Wybitny specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, metrologii i technologii maszyn, wychowawca wielu pokoleń mechaników, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Miał 82 lata.

Teresa Królikowska
Zm. 8 lipca 2011 r.
Teresa Królikowska, była lewicowa radna Radomia, wspominana jako osoba zawsze życzliwa. W Radzie Miejskiej pracowała przez 12 lat, zawsze troszczyła się o tych najsłabszych. Pochodziła z Łopuszna, była absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, pracowała jako nauczycielka w przedszkolu. Do Rady Miejskiej weszła w 1994 roku z listy SLD. Radną pozostała do 2006 roku. Miała 63 lata.

Andrzej Michałowski
Zm. 20 lipca 2011 r.
Policjant z komisariatu w Nowym Mieście nad Pilicą, był w stopniu sierżanta sztabowego. W służbie spędził 20 lat. Miał 45 lat.

Andrzej Zalewski
Zm. 21 lipca 2011 r.
Znany dziennikarz radiowy, związany z Jedlnią - Letnisko. Pochodził z Warszawy, brał udział w Powstaniu Warszawskim, W 1988 roku rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, od 1990 do 2011 prowadził tam audycję "Ekoradio". W 2002 roku zainicjował Święto Polskiej Niezapominajki, które stworzył trochę na przekór Walentynkom. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja tego roku w Jedlni - Letnisko. Miał 87 lat.

Ryszard Grzechnik
Zm. 3 sierpnia 2011 r.
Lekarz medycyny, były lekarz wojewódzki i dyrektor stacji krwiodawstwa w Radomiu. Miał 76 lat.

Kazimierz Musiał
zm. 14 sierpnia 2011 r.
Były masażysta Radomiaka. Funkcję specjalisty od odnowy biologicznej pełnił w najlepszym okresie piłkarskiej sekcji Radomiaka w latach 70 i 80-tych. Wspólnie z drużyną świętował awans do II ligi. Był przy niej również wiosną 1984 roku, gdy ta wywalczyła awans do Ekstraklasy.

Zdzisława Piasek
Zm. 23 sierpnia 2011 r.
Była plastykiem Domu Kultury w Iłży, uczestniczyła w iłżeckich w Plenerach Malarskich. Odeszła od nas w czasie szczególnego rozwoju swoich uzdolnień, pełna artystycznych pomysłów i zapału do pracy - mówili jej współpracownicy.

Janusz Kępka
Zm. 29 sierpnia 2011 r.
Szef radomskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był zasłużonym działaczem PSL i wieloletnim prezesem miejskiej organizacji Stronnictwa w Radomiu. W uznaniu zasług dla Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymał od władz partii najwyższe odznaczenie PSL - Medal Wincentego Witosa. Miał 61 lat.

Jerzy Krowicki
Zm. 1 września 2011 r.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, w latach 70 - tych przewodniczący Rady Uczelnianej organizacji studenckiej, organizator Wiosen Studenckich i wielu innych imprez kulturalno-sportowych, pasjonat ruchu studenckiego. Potem radomski przedsiębiorca. Wspaniały kompan i gawędziarz, na którego pomocną dłoń wielu mogło liczyć. Miał 59 lat.

Zofia Żardecka
Zm. 19 września 2011 r.
Długoletnia nauczycielka radomskich szkół, wspaniały człowiek, wieloletnia działaczka radomskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jan Łata
Zm. 20 września 2011 r.
Długoletni prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku, członek honorowy OSP Lipsko, długoletni pracownik i były dyrektor Inspektoratu PZU w Lipsku.

Wojciech Czubiński
Zm. 26 września 2011 r.
Długoletni dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, urodzony w Winnikach koło Lwowa. Miał 83 lata.

Zbigniew Ikwanty
Zm. 26 września 2011 r.
Wieloletni, zasłużony pracownik Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, kierownik Rejonu Gazowniczego Radom. Człowiek niezwykle zaangażowany w swoją pracę, który w branży gazowniczej przepracował 44 lata. Odznaczonego miedzy innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką dla Górnictwa RP.
Grażyna Komisarska

Zm. 27 września 2011 r.
Wieloletnia dyrektorka Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu. Była absolwentką radomskiej szkoły medycznej, pracowała w niej od 1978 roku, jako nauczycielka przedmiotów zawodowych, kierowniczka kształcenia praktycznego, wicedyrektorka, a od 2003 roku dyrektor tej placówki. Nagradzana nagrodą marszałka województwa mazowieckiego, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bogumił Paterek
Zm. 27 września 2011 r.
Był pracownikiem naukowym Politechniki Radomskiej, ale i jedną z najważniejszych postaci życia szachowego Radomia, znany przede wszystkim jako działacz, sędzia, trener i wychowawca szachowy. W latach 1993-2000 pełnił funkcję prezesa Radomskiego Okręgowego Związku Szachowego. Uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznakami.

Krystyna Dzierżanowska,
Zm. 30 września 2011 r.
Była kurator oświaty w Radomiu, była przewodniczącą Rady Miejskiej Radomia pierwszej kadencji po przemianach ustrojowych. Zachowała się w pamięci jako osoba niezwykle aktywna i zaangażowana społecznie. Przez wiele lat była nauczycielką i wicedyrektorką Technikum Budowlanego oraz radomskim kuratorem oświaty (1992-95). Z jej inicjatywy powołano Kolegium Nauczycielskie i powstało Liceum Plastyczne. Była wieloletnią sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, Kościelnego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Represjonowanym oraz Komitetu Pomocy Bezrobotnym.

Henryk Niedziela
Zm. w październiku 2011 r.
Emerytowany pracownik zawodowej straży pożarnej w Lipsku. Działacz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Miał 79 lat.

Leokadia Depo
Zm. 3 października 2011 r.
Matka biskupa zamojsko - lubaczowskiego Wacława Depo. Po śmierci męża w 1970 roku, samotnie wychowywała synów. Ofiarowała Kościołowi syna Wacława. Przeżywała radość jego święceń kapłańskich w 1978 roku i konsekracji biskupiej w 2006 roku. Żyła Eucharystią, była czcicielką Matki Bożej, gorliwie pielęgnowała modlitwę różańcową.

Grzegorz Pękała
Zm. 8 października 2011 r.
Zmarł na Rusinowej Polanie w Tatrach podczas wycieczki szkolnej nauczycieli. Ukończył Technikum Mechaniczne w Lipsku, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, miał studia podyplomowe z fizyki. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Lipsku. Był radnym miejskim w Lipsku, wieloletnim nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, członkiem wspierającym Związku Strzeleckiego "Strzelec", dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach koło Iłży. Miał 51 lat.

Zofia Wolska
Zm. 8 października 2011 r.
W latach 1999 - 2005 była Dyrektorem Domu Kultury w Przysusze. Wcześniej pracowała w Hortexie. Była animatorką kultury, działała w Towarzystwie Kulturalnym imienia Oskara Kolberga.

Witold Maszczyński,
Zm.13 października 2011 r.
Wieloletni nauczyciel matematyki, wychowawca młodzieży, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu, dyrektor szkoły w latach 2001 - 2006. Miał 65 lat.

Zdzisław Szeląg
Zm. 24 października 2011 r.
Był bardzo zasłużoną postacią dla Grójca i całego powiatu. Pracował w liceach ogólnokształcących w Mogielnicy i Grójcu, był prezesem grójeckiego oddziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Opublikował ponad 400 różnego rodzaju prac, w tym wiele dotyczących Grójecczyzny. Był oddanym społecznikiem. Został wyróżniony odznaką "Zasłużony Popularyzator Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej", Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Miał 79 lat.

Ks. Zygmunt Zymliński
Zm. 26 października 2011 r.
Kapłan ze Stowarzyszenia Księży Pallotynów, pracujący od 20 lat w parafii pw. św. Józefa w Radomiu. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił we wrześniu 1949 r. Studia z zakresu filozofii (1950-1952) i teologii (1952-1956) odbył w pallotyńskim Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Tu rozpoczął swoją posługę kapłańską. Od 1957 roku podejmował obowiązki duszpasterskie we wspólnotach pallotyńskich w całej Polsce. Miał 82 lata.

Komentarze (1)

Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo