W grę wchodzą duże pieniądze z Niemiec, ale trzeba się śpieszyć. Prawnik radzi, jak odzyskać pieniądze na dzieci.

O ponad 9 tysięcy złotych dla jednego dziecka, 18.500 dla dwojga i ponad 28 tysięcy złotych dla trojga dzieci z tytułu zasiłku rodzinnego Kindergeld za jeden rok mogą ubiegać się tylko do końca roku rodziny, które mieszkają i pracują w Niemczech. Stawka niebotycznie rośnie, gdy tę sumę pomnoży się przez cztery, bo za tyle lat wstecz, spełniając niemieckie przepisy, przysługuje Kindergeld, czyli niemieckie „rodzinne”. Ale o wypłatę pieniędzy z tego tytułu, z okresem wstecznym, Polacy mogą ubiegać się tylko do końca grudnia bieżącego roku. Potem wchodzą w życie zmiany.

- Zasiłek Kindergeld to świadczenie dla mieszkańców Unii Europejskiej, którzy w Niemczech mieszkają, pracują, płacą podatki i tam są ubezpieczeni. Przysługuje nawet wtedy, kiedy ich dziecko nie mieszka w Niemczech. Aby polski pracownik otrzymywał Kindergeld, musi być zameldowany w Niemczech, legalnie zatrudniony w Niemczech i tam odprowadzać podatki oraz minimum składek socjalnych od wynagrodzenia, podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, to znaczy pracować w ciągłości minimum 183 dni w roku. Jeśli natomiast okres ten nie został osiągnięty w momencie składania wniosku, musi udokumentować fakt półrocznego pobytu, a jeżeli pobyt w Niemczech był krótszy niż 183 dni w roku, to kwota zarobiona w czasie pracy w Niemczech przekraczać musi 90 procent całkowitych rocznych dochodów w danym roku kalendarzowym – mówi mecenas Krzysztof Szostak z Kancelarii Prawno-Finansowej SiS – Szostak i Syn w Kielcach.

Ubiegający się o zasiłek Kindergeld może również: pracować w Niemczech na własny rachunek, na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech, musi jednak podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech. Może być również pracownikiem sezonowym, lecz 90 procent jego rocznych dochodów musi pochodzić z Niemiec i w tym kraju, podlegając opodatkowaniu, być pracownikiem oddelegowanym z firmy polskiej, ale podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech.

Jeżeli te wszystkie wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku, Familienkasse przyznaje świadczenia, które w tej chwili wypłacane są cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie, co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech.

Uwaga. Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak o tym fakcie poinformować niemiecką Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony jest o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Za rok 2015 roku rodzina z jednym dzieckiem otrzyma maksymalnie 2208 euro rocznie, rodzina z dwójką dzieci otrzyma maksymalnie 4416 euro rocznie, rodzina z trójką dzieci otrzyma maksymalnie 6696 euro rocznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko następne 2580 euro.

- W przepisach dotyczących zasiłku Kindergeld nastąpią jednak wkrótce zmiany. Od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy zmieniające dotychczasowe warunki ubiegania się o niemiecki zasiłek rodzinny. Każdy, kto złoży wniosek do Familienkasse po 31 grudnia 2017 roku będzie mógł otrzymać świadczenie tylko za okres maksymalnie do 6 miesięcy wstecz, a nie za okres 4 lat wstecz, jak to było do tej pory. Oczywiście nadal będzie możliwe pozyskiwanie zasiłku także na bieżąco za aktualne miesiące – wyjaśnia .

Każdy wniosek o Kindergeld, który wpłynie do Familienkasse po 31 grudnia 2017 roku będzie rozpatrywany według zmienionych przepisów. Należy pamiętać, że dla urzędu liczy się data wpłynięcia wniosku, a nie jego wysłania.

- Procedura pozyskania zasiłku oraz kompletowanie dokumentów jest dość skomplikowane i wymaga czasu, dlatego osoby pracujące w Niemczech w latach 2014-2017 powinny jak najszybciej dopełnić formalności, tak aby należne im pieniądze nie przepadły. Prosimy nie czekać, tylko jak najszybciej zgłosić się do naszego biura, aby otrzymać całą należną kwotę – mówi mecenas Krzysztof Szostak.