Odpowiedzi do testu humanistycznego!

  Odpowiedzi do testu humanistycznego!

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

  Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. ©A. Piekarski

  Gimnazjalisto! Sprawdź, jak Ci poszedł dzisiejszy test humanistyczny! Publikujemy klucz odpowiedzi.
  Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

  Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. ©A. Piekarski


  UWAGA!

  Klucz odpowiedz do testu znajduje się w załączniku do artykułu (pod zdjęciem).

  Ponad 520 tys. uczniów III klas z blisko 7 tys. gimnazjów w całym kraju pisało dziś egzaminu, podczas którego sprawdzana była ich wiedza humanistyczna. Jutro będą pisać drugą jego część - test z wiedzy matematyczno- przyrodniczej.

  Wszyscy uczniowie w Polsce rozwiązywali takie same testy. Klucz rozwiązań do nich publikujemy w załączniku (zamieszczony pod zdjęciem).
  Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu dziś i jutro, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

  Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa.
  Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

  O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie.

  Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

  Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca. W ubiegłym roku szkolnym średni wynik uzyskany przez uczniów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wynosił 31,4 pkt., a z części matematyczno-przyrodniczej 23,9 pkt. Z obu części można było otrzymać maksymalnie po 50 pkt.

  Komentarze (77)

  Wszystkie komentarze (77) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Czytaj też

  Wideo