Pożyczka studencka - jak, gdzie i dla kogo?

Pożyczka studencka - jak, gdzie i dla kogo?

Marzena SMORĘDA smoreda@echodnia.eu

Echo Dnia Świętokrzyskie

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Pożyczka studencka - jak, gdzie i dla kogo?
Pożyczka studencka - jak, gdzie i dla kogo?

©sxc=

Dotowane przez państwo kredyty studenckie z roku na rok są coraz bardziej popularne.
WSZYSTKIE INFORMACJE O ŻYCIU STUDENTÓW, UCZELNIACH I IMPREZACH NA WWW.ECHODNIA.EU/STUDENT

Niskooprocentowane kredytów dla studentów są możliwe dzięki dotacjom z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oprocentowanie kredytu studenckiego to teraz niecałe 1,9 procent.
Nie opłaca się więc go nie zaciągać.

Kredyty studenckie dotowane są przez państwo i dzięki temu udzielane są na preferencyjnych warunkach. Spłaca się je dopiero po dwóch latach od zakończenia studiów, do tego czasu nie płacąc żadnych odsetek, pokrywa je bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego. Po zakończeniu studiów następuje spłata kapitału i naliczanych na bieżąco odsetek. Kredyt spłaca się dwukrotnie dłużej niż się go pobierało. Studenci, którzy wcześniej przez pięć lat pobierali 600 złotych kredytu miesięcznie, spłacają raty w wysokości 274 złotych.
Studentowi nie opłaca się więc odrzucać takiego wsparcia ze strony rządu. Kredyt może być wsparciem dla osób, które mają gorszą sytuację materialną. Może być także źródłem oszczędności. Jeśli bowiem co miesiąc student będzie odkładał 600 złotych na koncie oszczędnościowym, które teraz daje 6 procent w skali roku, to po zakończeniu studiów uzbiera się na nim prawie 34 tysiące złotych.

Nie każdy student otrzyma jednak preferencyjny kredyt. Po pierwsze, musi mieć poręczycieli, czyli najczęściej rodziców, którzy będą dla banku wiarygodni. Jeśli takiej możliwości nie ma, może się zwrócić o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy pochodzi z obszarów wiejskich. Po drugie, zarobki rodziców nie mogą być za wysokie, co w pewnym stopniu ogranicza możliwości zaciągania kredytu w celu gromadzenia oszczędności. W ubiegłym roku dochód na członka rodziny, który dawał pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki, wynosił 2,5 tysiąca złotych. W tym roku może on być nieco wyższy.

W trudnej sytuacji mogą się znaleźć studenci, którzy nagle przerwą naukę. Wtedy trzeba zacząć spłacać kredyt od razu. Zaciągając teraz kredyt nie wiadomo, jakie będzie jego oprocentowanie. Teraz jest niskie, bo rekordowo niskie są stopy procentowe NBP, ale w kolejnych latach mogą one pójść nieco w górę. Na szczęście mechanizm wyliczania oprocentowania kredytu studenckiego gwarantuje, że i tak będzie to najtańsza pożyczka na rynku.

KREDYTOWE VADEMECUM

Dla kogo kredyt studencki?
O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się:
- studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia
- słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi
- słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, będący osobami cywilnymi,
- studenci studiów doktoranckich.

Warunki udzielania kredytu
Wnioski o kredyt przyjmowane są do 15 listopada każdego roku, w dowolnym, wybranym przez studenta banku. Student może złożyć tylko jeden wniosek.
Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego studentowi. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokość raty kredytu wyniesie również 600 złotych i 400 złotych.
Bank kontynuuje wypłaty rat kredytu w kolejnych semestrach po przedstawieniu bankowi zaświadczenia potwierdzającego, że kredytobiorca jest studentem, w terminie do 31 marca i 31 października.
BGK może poręczać najuboższym studentom 70 procent kwoty kredytu oraz 100 procent kwoty kredytu w przypadku studentów będących: wychowankami domów dziecka, w rodzinie zastępczej, socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej.

Kredyt studencki krok po kroku
1. W dziekanacie uczelni trzeba zdobyć zaświadczenie potwierdzające status studenta.
2. Trzeba wybrać jeden z czterech banków. Oferta wszędzie będzie taka sama, a różnice mogą dotyczyć podejścia do poręczycieli.
3. Składamy wniosek o kredyt wraz z niezbędnymi dokumentami. Przede wszystkim z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny.
4. Wniosek można składać do 15 listopada.
5. Dwa tygodnie później podana zostanie maksymalna wysokość dochodu dająca pierwszeństwo w staraniu się o kredyt.
6. Pieniądze z wyrównaniem od października najczęściej są wypłacane już w nowym roku kalendarzowym.
7. Najpóźniej do 15 lutego bank poinformuje czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. Jeśli nie, można się jeszcze starać o kredyt w innym banku.
8. Co pół roku należy przedstawiać bankowi zaświadczenie potwierdzające kontynuację studiów.
9. Na koniec nauki, jeśli student znajdzie się w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów może się starać o umorzenie jednej piątej kredytu. Może się również starać o umorzenie kredytu z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Kiedy umorzą kredyt?
Na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana uczelni, bank może umorzyć 20 procent kredytu z tytułu ukończenia szkoły w grupie 5 procent najlepszych absolwentów. Kredyt może być także częściowo umorzony, w przypadku, gdy kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub w przypadku niepełnosprawności, czyli trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu.

Banki udzielające kredytu studenckiego
Bank Pekao SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
PKO BP SA
Tagi:

Komentarze

Wszystkie komentarze (6) forum.echodnia.eu

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wybory Parlamentarne 2015

Wideo