Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź ile dostaniesz

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź ile dostaniesz

/and/

Echo Dnia Świętokrzyskie

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź ile dostaniesz
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź ile dostaniesz

©archiwum

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wynosi 575 złotych. Dotychczas było to 551,80 złotych.


To podstawowa wysokość świadczenia. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż pięć lat, przysługuje 80 procent tej kwoty, czyli obecnie 460 złotych. Osobie zaś, której okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, należy się 120 procent podstawowej stawki, czyli 690 złotych. Rośnie także stypendium dla bezrobotnych kierowanych na staż - teraz będzie to 791 zł.Wzrost zasiłku dla bezrobotnych od tego miesiąca oznacza też wyższe stypendia dla bezrobotnych szkolących się i uczestniczących w przygotowaniu zawodowym dorosłych. Zasadniczo są one równe zasiłkowi, z tym, że 120 procent jego kwoty przysługuje między innymi osobom bez kwalifikacji zawodowych i powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Czerwcowa zmiana wysokości zasiłku to skutek corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Zasiłek w nowej kwocie będzie wypłacany do końca grudnia tego roku, bowiem od stycznia 2010 zmienią się zasady naliczania podwyżek dloa bezrobotnych - w ciągu pierwszych trzech miesięcy prawa do zasiłku wyniesie on 717 złotych miesięcznie. Przez następne będzie niższy - 563 złote.

Komentarze

Wszystkie komentarze (7) forum.echodnia.eu