Budujesz? Potrzebne ci pozwolenie czy zgłoszenie?

Budujesz? Potrzebne ci pozwolenie czy zgłoszenie?

opr. /MS/

Echo Dnia Świętokrzyskie

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Budujesz? Potrzebne ci pozwolenie czy zgłoszenie?

Niektóre prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia na budowę, a inne wystarczy jedynie zgłosić we właściwym urzędzie ©archiwum

Niektóre prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia na budowę, a inne wystarczy jedynie zgłosić we właściwym urzędzie. Podpowiadamy, jak poruszać się w gąszczu przepisów budowlanych.
Budujesz? Potrzebne ci pozwolenie czy zgłoszenie?

Niektóre prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia na budowę, a inne wystarczy jedynie zgłosić we właściwym urzędzie ©archiwum


Budowę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że chodzi o obiekty budowlane lub roboty, które przez Prawo budowlane zostały zwolnione z obowiązku otrzymania pozwolenia. Wtedy zazwyczaj jest potrzebne zgłoszenie, które jednak nie wymaga tak wielu dodatkowych dokumentów.

Które prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia, a które zgłoszenia
- budowa domu - pozwolenie*
- budowa garażu - pozwolenie*
- budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) - zgłoszenie - jeżeli powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 m kw.
i będą tylko 2 obiekty na każde 500 m kw. działki
- rozbiórka budynków i budowli - zgłoszenie - jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską - jego wysokość jest poniżej 8 m, a odległość od granicy jest nie mniejsza niż połowa wysokości lub jeśli na budowę takiego obiektu nie trzeba pozwolenia
- budowa wiaty-śmietnika - nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia
- budowa szamba - pozwolenie*
- budowa oczyszczalni ścieków - zgłoszenie - jeśli wydajność nie przekracza 7,5 m sześc. na dobę
- budowa studni - zgłoszenie
Jeżeli studnia ma zasilać obiekt usługowy lub produkcyjny, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne
- obiekt tymczasowy niepołączony trwale z gruntem - zgłoszenie
Obiekt musi być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy
- obiekt stanowiący zaplecze budowy - nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia
- dobudowa tarasu, ganku, werandy, ogrodu zimowego - pozwolenie*
- budowa przyłączy - zgłoszenie
Trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji
budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej - zgłoszenie - tylko ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub ogrodzenia wyższe niż 2,2 m; pozostałych nie trzeba nawet zgłaszać
- budowa zjazdu z drogi na działkę - pozwolenie*
Jeśli jest to zjazd z drogi publicznej, dodatkowo konieczna zgoda zarządcy drogi
- budowa parkingu na samochody osobowe do 10 stanowisk - zgłoszenie
- przydomowy basen lub oczko wodne - zgłoszenie - jeśli powierzchnia nie przekracza 30 m kw.
- remont dachu - pozwolenie* - jeżeli dotyczy konstrukcji dachu, np. budowa lukarny, - montaż okien dachowych, zgłoszenie - jeśli dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu
- wybicie nowego otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie zewnętrznej - pozwolenie
- likwidacja otworu okiennego - zgłoszenie
- budowa nowych schodów zewnętrznych - pozwolenie*
- ocieplenie budynku na zewnątrz - pozwolenie - jeżeli budynek jest wyższy niż 12 m, - zgłoszenie - jeśli budynek ma do 12 m
- otynkowanie budynku na zewnątrz - zgłoszenie
- naprawa i malowanie elewacji - zgłoszenie
- budowa komina zewnętrznego - pozwolenie*
- wymiana instalacji co - zgłoszenie
- wymiana instalacji elektrycznej - zgłoszenie
- wymiana instalacji gazu ziemnego - zgłoszenie
- montaż instalacji gazu płynnego i zbiornika o pojemności do 7 m sześc. - zgłoszenie
Dodatkowo projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej - zgłoszenie
- wymiana grzejników - zgłoszenie
- remont kotłowni (np. wymiana kotła węglowego na gazowy) - zgłoszenie

* gdy nie ma planu miejscowego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy

Komentarze

Wszystkie komentarze (11) forum.echodnia.eu

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Oceniamy naszą władzę

Wideo