Dowiedz się kto ma prawo do zachowku - prawnicy...

Dowiedz się kto ma prawo do zachowku - prawnicy powdpowiadają

Marcin RADZIMOWSKI radzimowski@echodnia.eu

Echo Dnia Świętokrzyskie

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Dowiedz się kto ma prawo do zachowku - prawnicy powdpowiadają
Dowiedz się kto ma prawo do zachowku - prawnicy powdpowiadają

©archiwum

Prawo spadkowe dopuszcza dowolne dysponowanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci. Przejście majątku na osoby obce, prowadzi jednak do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy. Interesów rodziny zmarłego chroni instytucja zachowku.

Gdzie po zachowek?

Gdzie po zachowek?


Sądem właściwym do wytoczenia powództwa o zachowek jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić miejsca zamieszkania, jest to sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
W sprawach o zachowek obowiązuje opłata sądowa wynosząca 5 procent wartości zachowku, jednak nie większa niż 100 tysięcy złotych. Sąd może zwolnić od kosztów, jeśli dana osoba nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. W przypadku wygrania sprawy zobowiązany do zapłaty zachowku ma również obowiązek przynajmniej częściowego zwrotu kosztów sądowych.Celem zachowku jest zabezpieczenie interesów członków rodziny, przez zagwarantowanie osobom najbliższym spadkodawcy pewnej części majątku, nawet wbrew woli spadkodawcy.


- Uprawnienie do zachowku powstaje w momencie, gdy spadkodawca sporządził testament, w którym powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu swoich najbliższych, odsuwając ich zupełnie od dziedziczenia lub jeżeli udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu z ustawy zachowku - wyjaśnia Halina Furman, asystentka z Kancelarii Prawnej "Lexus" w Tarnobrzegu.

DLA KOGO ZACHOWEK?
Roszczenie o zachowek przysługuje: dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Jednak rodzice mogą zabiegać o zachowek dopiero wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie dzieci ani małżonka lub nie dziedziczyliby oni z ustawy.

Wysokość zachowku dla każdego ustala się indywidualnie. - Zachowek stanowi połowę kwoty, jaka by przysługiwała danej osobie, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe - tłumaczy Halina Furman z Kancelarii Prawnej "Lexus".

Rozmiar zachowku może się jednak zwiększyć do dwóch trzecich udziału, gdy uprawniona osoba w chwili otwarcia spadku, (czyli w chwili śmierci spadkodawcy) jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy.

Do zachowku dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę za życia, na rzecz osoby uprawnionej do zachowku. Darowizna podlega doliczeniu niezależnie od tego, czy nadal znajduje się u osoby uprawnionej, czy też uległa zużyciu bądź zniszczeniu. Zachowek przyjmuje postać pieniężną, nie można więc dochodzić wydania określonej rzeczy należącej do masy spadkowej.


REALIZACJA ROSZCZEŃ
- Jeżeli osoba zobowiązana do zaspokojenia roszczeń z tytułu zachowku nie chce spełnić świadczenia dobrowolnie, uprawniony może dochodzić swoich praw na drodze sądowej - mówi Halina Furman.- Taka osoba musi wytoczyć powództwo o spełnienie świadczenia pieniężnego. Wyrok sądu wydany w sprawie o zachowek może być wykonany, w drodze egzekucji sądowej.

Warto jednak wiedzieć, iż roszczeń z tytułu zachowku nie można dochodzić po upływie trzech lat, od ogłoszenia testamentu, a jeżeli przysługują przeciwko osobie obdarowanej, również z upływem lat trzech, ale od chwili otwarcia spadku. Bieg tego terminu ulega przerwaniu, jeżeli uprawniony w toku postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku podniesie zarzut nieważności testamentu.

Komentarze

Wszystkie komentarze (8) forum.echodnia.eu

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wybory Parlamentarne 2015

Wideo