Spokojna pierwsza sesja Rady Powiatu Staszowskiego

Spokojna pierwsza sesja Rady Powiatu Staszowskiego

Michał LESZCZYŃSKI leszczynski@echodnia.eu

Echo Dnia Świętokrzyskie

Echo Dnia Świętokrzyskie

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie 4. kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy, po raz pierwszy, przewodniczący Damian Sierant, po raz drugi

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie 4. kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy, po raz pierwszy, przewodniczący Damian Sierant, po raz drugi z kolei oraz wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj, po raz drugi z kolei. ©archiwum prywatne

Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie głosowali na siebie - Rada Powiatu Staszowskiego wybrała swoje prezydium. Teraz kolej na nowego starostę.
Prezydium Rady Powiatu w Staszowie 4. kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy, po raz pierwszy, przewodniczący Damian Sierant, po raz drugi

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie 4. kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy, po raz pierwszy, przewodniczący Damian Sierant, po raz drugi z kolei oraz wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj, po raz drugi z kolei. ©archiwum prywatne

Rada Powiatu staszowskiego

Rada Powiatu staszowskiego


Regionalne Forum Samorządowe - Janusz Bąk, Romuald Garczewski, Lucyna Kozoduj, Andrzej Kruzel, Jacek Nowak, Janina Złotnik. Polskie Stronnictwo Ludowe - Stanisława Błażejewska, Jerzy Chudy, Marek Chyla, Adam Siekierski. Prawo i Sprawiedliwość - Grzegorz Rajca, Damian Sierant, Wacław Słodkowski, Michał Wójtowicz. Nasza Ziemia Staszowska - Andrzej Iskra, Leszek Kopeć. Platforma Obywatelska - Henryka Markowska, Grzegorz Strzała. Samorząd Powiatu Staszowskiego - Ryszard Gad.Bez emocji i konfliktów wybrano przewodniczącego Rady Powiatu Staszowskiego, którym znowu został Damian Sierant. W Staszowie odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu.

Funkcję wiceprzewodniczących przypadły: Lucynie Kozoduj, podobnie jak w poprzedniej kadencji i po raz pierwszy Jerzemu Chudemu.

Pierwszą część obrad prowadził radny senior Wacław Słodkowski. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, radni z rąk Iwony Lebiody, prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie i przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym w obecności sztandaru powiatu złożyli ślubowanie, które odczytał prowadzący obrady Wacław Słodkowski.

PRZEWODNICZĄCY BEZ ZMIAN

Po przegłosowaniu porządku obrad, do którego nie wniesiono żadnych poprawek, wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszli: Janusz Bąk, przewodniczący oraz członkowie: Stanisława Błażejewska i Leszek Kopeć. Po odczytaniu regulaminu głosowania przez przewodniczącego komisji Janusza Bąka, prowadzący obrady Wacław Słodkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu. Padła tylko jedna kandydatura Damiana Sieranta z Prawa i Sprawiedliwości, którą zgłosił wicestarosta Andrzej Kruzel. Radny Damian Sierant, wyrażając zgodę na kandydowanie, podkreślił swoje ośmioletnie doświadczenie w pracy radnego: na stanowisku przewodniczącego Rady w poprzedniej kadencji oraz jako członka Zarządu Powiatu w latach 1999-2002.
W głosowaniu tajnym, na przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant został wybrany 17 głosami "za", jedna karta była nieważna, natomiast sam zainteresowany nie pobrał karty i tym samym nie wziął udziału w głosowaniu.

Następnie prowadzący obrady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały o wyborze radnego Damiana Sieranta na przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie 4. kadencji. W tym momencie posiedzenia nowy przewodniczący Rady Damian Sierant przejął od Wacława Słodkowskiego prowadzenie dalszych obrad, po czym przyjął życzenia spokojnej i owocnej pracy od starosty staszowskiego Romualda Garczewskiego, który w obecności radnych: Henryki Markowskiej i Stanisławy Błażejewskiej wręczył nowemu przewodniczącemu bukiet róż.

NA SIEBIE NIE GŁOSOWALI

Podobnie jak to uczynił Damian Sierant, udziału w głosowaniu "na siebie" nie wzięli kandydujący na funkcje wiceprzewodniczących: Lucyna Kozoduj i Jerzy Chudy. Radna Lucyna Kozoduj z Komitetu Wyborczego Wyborców Regionalne Forum Samorządowe, którą zgłosił radny Jacek Nowak, otrzymała 15 głosów "za" i 2 głosy "przeciw". Jerzy Chudy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgłoszony przez wicestarostę Andrzeja Kruzela, otrzymał 18 głosów "za".

Po zakończeniu głosowania, Damian Sierant odczytał projekt uchwały o wyborze dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Staszowie, która została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich 19 radnych. W związku z nie zgłoszeniem żadnych interpelacji, wniosków i spraw różnych, przewodniczący Damian Sierant zakończył obrady, jednocześnie prosząc radnych o złożenie w terminie najbliższych trzydziestu dni, oświadczeń majątkowych za 2009 rok.

Komentarze (10)

Wszystkie komentarze (10) forum.echodnia.eu

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Sport

Strefa Imprez

Wideo

Galerie zdjęć

Polecamy

Oceniamy rok pracy radnych świętokrzyskich gmin. Zagłosuj!

Oceniamy rok pracy radnych świętokrzyskich gmin. Zagłosuj!

Wybieramy Miss Studniówki 2016 Ziemi Świętokrzyskiej. Sprawdź ranking i ZAGŁOSUJ

Wybieramy Miss Studniówki 2016 Ziemi Świętokrzyskiej. Sprawdź ranking i ZAGŁOSUJ

Wybieramy Mistera Studniówki 2016 Ziemi Świętokrzyskiej. Sprawdź ranking i ZAGŁOSUJ

Wybieramy Mistera Studniówki 2016 Ziemi Świętokrzyskiej. Sprawdź ranking i ZAGŁOSUJ