Ile dostaniesz na chorobowym?

Ile dostaniesz na chorobowym?

Marzena SMORĘDA

Echo Dnia Świętokrzyskie

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Ile dostaniesz na chorobowym?

©rchiwum

Chorującemu pracownikowi, przebywającemu na zwolnieniu od lekarza, należy się wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Jego wysokość zależy jednak od wielu sytuacji.
Ile dostaniesz na chorobowym?

©rchiwum

Uwaga!

Uwaga!


Zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy choroba trwa tylko jeden dzień. Powodem zwolnienia może być nie tylko choroba, ale również brak możliwości wykonywania pracy w związku z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, na przykład trzeba zrobić badania, bo lekarze podejrzewają zarażenie.Zasiłek chorobowy standardowo wynosi 80 procent wynagrodzenia lub podstawy wymiaru, 70 procent za czas pobytu w szpitalu, 100 procent, jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest choroba zawodowa, wypadek przy pracy, w drodze do niej lub do domu albo kiedy chorujesz w czasie ciąży.
Stuprocentowy zasiłek przysługuje pracownikowi także, jeśli nie był on w pracy, bo musiał się poddać niezbędnym badaniom dla kandydatów dla dawców komórek, tkanek i narządów lub poddałeś się zabiegowi pobrania.

Jak to policzyć?

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających początek choroby. Do obliczeń przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawą obliczenia zasiłku jest przychód zadeklarowany, od którego przedsiębiorca płaci składkę na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Ta kwota nie może być niższa niż 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (teraz 1770,82 złotych lub 30 procent najniższego wynagrodzenia (teraz 885,41 złotych), ale pod warunkiem, że przedsiębiorca działalność prowadzi po raz pierwszy.

Jak długo?

Okres zasiłkowy, czyli ten, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy i zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 182 dni. Nie można go przedłużyć. Tylko w przypadku zachorowania na gruźlicę można pobierać pieniądze przez 270 dni. Potem jest albo powrót do pracy, albo lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

Gdy kończy się jedno zwolnienie, a od następnego dnia zaczyna kolejne, nawet z powodu innej choroby, okresy zasiłkowe są sumowane. Sumuje się je także, gdy przerwa między jednym a drugim zwolnieniem trwa krócej niż 60 dni łącznie, ale tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą.

Wyjątki od reguły

Zwolnienie lekarskie przysługuje tylko osobom opłacają-cym składki na ubezpieczenie chorobowe. Wyjątkowo jednak można liczyć na pieniądze z ZUS, gdy pracownik zachorował w czasie ubezpieczenia i choroba trwa nadal, zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia, na przykład rozwiązania umowy o pracę i niedyspozycja trwa co najmniej 30 dni, zapadł na chorobę zakaźną w ciągu trzech miesięcy od daty ustania ubezpieczenia i chorował przez co najmniej 30 dni.

Komentarze

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Oceniamy naszą władzę

Wideo